Bruslení

TERMÍN

30. 10. – 3. 11. 2023

/ Po – Pá / v dopoledních hodinách

NÁPLŇ A ZAMĚŘENÍ KURZU

Kurz je určen k zvládnutí pohybových dovedností dětí na bruslích / děti od 4 let /.

Lekce probíhají formou her, soutěží, cvičení na bruslích. Děti jsou rozřazeny do menších skupin podle pohybových dovedností a stupně úrovně.

Na instruktora připadá v průměru 5 – 7 dětí  / začátníci mají menší skupinu, pokročilí větší /.

ORGANIZÁTOR

Mgr. Vít Veselý    –  www.veselebrusleni.weebly.com

MÍSTO KONÁNÍ

Merkur Ice aréna Říčany

CENA KURZU

Cena: vše se odvíjí od počtu přihlášených dětí
kurzovné pro 24 dětí a více činí  2.350.-Kč / dítě

kurzovné pro méně než 24 dětí činí 2 450,-

Celková cena včetně dopravy : 3 169,- Kč

V ceně kurzovného je zahrnuta : výuka,  pronájem stadionu, čaj, pomůcky pro bruslení, pojištění, ocenění dětí

PŮJČENÍ VĚCÍ

500,-  Kč / kurz / brusle

600,-  Kč / kurz / brusle + helma

VÝBAVA

  • pohodlné oblečení – šusťákové rukavice, pohodlné brusle se silnými ponožkami / vysoké nad úroveň bruslí /, helma jako na lyže, nebo kolo / kukla pod helmu /, doporučují se chráníče kolen a loktů / není podmínkou /

  • VŠE PODEPSANÉ !!!

POJIŠTĚNÍ

Pokud rodiče souhlasí s poskytnutím osobnch údajů dětí dle GDPR budou účastníci po dobu konání akce pojištění základním úrazovým pojištěním. Pro pojištění je nutné vyplnit v přihlášce datum narození, adresu dítěte a zákonného zástupce.

ZRUŠENÍ VÝUKY

V případě zrušení výuky bez uvedení důvodu není nárok na vrácení kurzovného v plné výši. V případě onemocnění dítěte před kurzem nebo při probíhajícím kurzu organizátor vrátí 50% kurzovného na dny promeškané nemocí. Pro uznání vrácení peněz organizátorem z důvodu onemocnění zašlou rodiče nebo škola/ školky potvrzení od lékaře, od které doby/dne je dítě nemocné a to nejpozději do 1.měsíce od dne zahájení kurzu.

Po uplynutí této měsíční doby není nárok na vrácení kurzovného za nemoc. Další variantou je zařazení náhradníka z řad ZŠ/MŠ. Oznámení nemoci o zrušení prosím nahlašte organizátorovi co nejdříve, jakmile budete znát tuto skutečnost nejpozději v den nemoci.

Na nahlášení onemocnění po proběhlém kurzu nebude organizátor brát zřetel a není nárok na vrácení peněz.

KONTAKTNÍ OSOBA PRO MŠ

  • Gabriela Přibylová / p. učitelka – třída Motýlci /

  • akce.skolka@seznam.cz

Závazné objednávky do  20. 9. , uhrazení celé částky do  10. 10.

ČÍSLO ÚČTU : 181876035/0300

Variabilní symbol : datum narození dítěte

Poznámka : bruslení + jméno dítěte