Třídní vzdělávací plán – Motýlci

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

——————————————————————

Třídní pravidla – Motýlci

ZÁŘÍ

 • Ahoj kamarádi !
 • Cestička do školky
 • Babí léto
 • Babí léto pokračuje

ŘÍJEN

 • Podzim na zahrádce – ovocný týden
 • Ježkování
 • Tématické smyslohraní – svět kolem nás
 • Kaštánkové hrátky

LISTOPAD

 • Týden se strašidly + bruslení
 • Bude bílá peřina na svatého Martina
 • Listopad, listopad , lísteček mi na dlaň spad´
 • Jak se zvířátka chystají na zimu
 • Advent je za dveřmi

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN