Třídní vzdělávací plán – Motýlci

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

——————————————————————

Třídní pravidla – Motýlci

ZÁŘÍ

 • Ahoj kamarádi !
 • Cestička do školky
 • Babí léto
 • Babí léto pokračuje

ŘÍJEN

 • Podzim na zahrádce – ovocný týden
 • Ježkování
 • Tématické smyslohraní – svět kolem nás
 • Kaštánkové hrátky

LISTOPAD

 • Týden se strašidly + bruslení
 • Bude bílá peřina na svatého Martina
 • Listopad, listopad , lísteček mi na dlaň spad´
 • Jak se zvířátka chystají na zimu
 • Advent je za dveřmi

PROSINEC

 • Elce, pelce do pekelce a z pekelce ven
 • Vánoční těšení
 • Vánoce klepou na dveře

LEDEN

 • My tři králové
 • Zimní sporty, ty jsou prima
 • Zimní oblečení
 • Co umí moje tělo ?

ÚNOR

 • Moje smysly a emoce – poznám, co mám rád
 • Lyžařský kurz – 1. skupina ; Expedice za tučňáky – 2. skupina
 • Srdíčkový týden
 • Jak Vochomůrka dostal rýmu
 • Karnevalový rej

BŘEZEN

 • Březen, měsíc knihy
 • Hrátky s Večerníčkem
 • Vítej, jaro !
 • Velikonoce klepou na dveře

DUBEN

 • Domácí zvířata a jejich mláďata
 • Kde také bydlí zvířátka aneb co se skrývá v trávě
 • Místo, kde žijeme
 • Země – domov, nebo smetiště ?
 • Čarodějnický rej

KVĚTEN

 • Maminky mají svátek
 • Ze života hmyzu
 • Hádej, čím jsem ?
 • Děti mají svátek

ČERVEN

 • Barevný týden a olympiáda
 • Vesmírné putování
 • Projekt „Společně“
 • Ahoj léto, ahoj prázdniny !