Třídní vzdělávací plán – Motýlci

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

—————————————————————————————————————

Třída Motýlci se již třetím rokem zapojuje do projektu České obce sokolské „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“.

Obsah projektu

—————————————–

Třídní pravidla – Motýlci

ZÁŘÍ

  • Vítáme Tě mezi námi
  • Cestička do školky
  • Rostou
  • Jablíčko a hruško hraní

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN