Třídní vzdělávací plán – Motýlci

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

—————————————————————————————————————

Třída Motýlci se již třetím rokem zapojuje do projektu České obce sokolské „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“.

Obsah projektu

—————————————–

Třídní pravidla – Motýlci

ZÁŘÍ

  • Vítáme tě mezi námi
  • Cestička do školky
  • U silnice, to my víme, vždycky zastavíme
  • Podzim je ve vzduchu  

ŘÍJEN

  • Barvy podzimu
  • Tiše – les vypráví
  • Podzim na poli
  • Podzimní čarování

LISTOPAD

 

PROSINEC

 

LEDEN

 

ÚNOR

 

BŘEZEN

DUBEN

 

KVĚTEN

ČERVEN