Třídní vzdělávací plán – Vážky

z denního Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

Fotogalerie z programu je dostupná pouze uživatelům aplikace Lyfle.

——————————————————————————————–

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN