Třídní vzdělávací plán – Vážky

z denního Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

Fotogalerie z programu je dostupná pouze uživatelům aplikace Lyfle.

——————————————————————————————–

LEDEN

 • Ahoj, kamarádi !
 • Cestička do školky
 • Zimní sporty

ÚNOR

 • Moje tělo
 • Pohádkové putování
 • Karnevalové radovánky

BŘEZEN

 • Učíme se oblékat
 • Týden s knihou
 • Jaro ťuká na dveře
 • Velikonoční týden

DUBEN

 • Domácí a hospodářská zvířata
 • Duben má rád legraci
 • Třídíme odpad
 • Čarodějnice

KVĚTEN

 • Moje rodina
 • Povolání
 • Vzhůru do Vesmíru
 • Slavíme svátek dětí

ČERVEN

 • Barevný týden a olympiáda
 • Doprava a dopravní prostředky
 • Projekt „Společně“
 • Léto je tady !