Celé Česko čte dětem

V projektu je MŠ Svojetice registrována od roku 2011.

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení posílit pevné vazby v rodině.

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví.

Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti  číst“.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

 

Bližší informace :     http://celeceskoctedetem.cz/

Aktivity MŠ Svojetice

 • pravidelné předčítání dětem nejenom pedagogy a asistenty pedagoga, ale i provozním personálem, tetičkami ze spolku Baráčníci, uvítáme i rodiče a prarodiče
 • besedy a kulturní pořady – divadelní společnosti. ilustrátor Adolf Dudek
 • vlastní kniha z domova v MŠ
 • pravidelný odběr časopisů – Sluníčko, Dráček, Pastelka
 • nejstarší děti zaznamenávají přečtené příběhy a pohádky do „Poslouchánku“
 • „Poslouchánek“ je obdobou čtenářského deníku. Protože malé děti ještě nečtou, ale četbu poslouchají,  je název odvozen ze samotné činnosti

  Školní knihovna

  • správu školní knihovny zajišťuje paní učitelka Patricie Pačesová
  • knihovna je průběžně doplňována o odbornou a dětskou literaturu ze zdrojů školy, ale i z darů z řad rodičů
  • nabízíme možnost zapůjčení knih dětmi i rodiči

  Strom pohádek

  Na pohádkový strom během školního roku a čtyř ročních období přibývají lístky pohádek, které děti s paní učitelkami ve školce přečetly.

  Projekt knihovna