Charakteristika mateřské školy

FILOSOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ  =  PROŽITEK A OBJEVOVÁNÍ = RADOST ZE ZVLÁDNUTÉHO

———————–

přízemní, bezbariérová budova

maximální kapacita školy  63 dětí

3 homogenní třídy

————————

škola rodinného charakteru poskytující kvalitní vzdělávání

osobnostně orientovaný model předškolní výchovy

přátelská a pozitivní atmosféra

zařazení dětí se speciálně vzdělávacími potřebami

————————-

Školní vzdělávací program MŠ Svojetice

—————————

AKCE  –  PROJEKTY  –  AKTIVITY ŠKOLY

/ ukázka z části programu MŠ /

Celoroční projekty :

1. „Zahrada k objevování a bádání“ : EVVO program, úprava prostředí školní zahrady společně s dětmi

2. „Celé Česko čte dětem“ : pravidelné seznamování s novými i klasickými příběhy a pohádkami, s knihou a encyklopediemi

3. „Školička“ : pravidelná příprava na vstup do ZŠ

4. „Jazykohrátky“ : kolektivní logopedické chvilky

5. „Tvořivé dílny“ : rozvoj pracovních dovedností, polytechnická oblast

6. „Toulky přírodou“ : poznávání Ladova kraje, prostředí kolem nás a péče o něj

7. „Sportování v tělocvičně“ : pohybové aktivity, kolektivní sporty

8. „Interaktivní tabule jako zdroj poznání“

Akce a pravidelné aktivity :