Charakteristika mateřské školy

FILOZOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ  =  PROŽITEK A OBJEVOVÁNÍ = RADOST ZE ZVLÁDNUTÉHO

———————–

Mateřskou školu charakterizuje svoboda, neformálnost
a individualizovaná struktura výchovných i vzdělávacích cílů.

————————-

Přízemní, bezbariérová budova se 4 homogenními třídami s maximální kapacitou školy pro 83 dětí.

————————

Zařazení dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí s odlišným mateřským jazykem.

————————-

Školní vzdělávací program MŠ Svojetice

—————————

AKCE  –  PROJEKTY  –  AKTIVITY ŠKOLY

/ ukázka z části programu MŠ /

Celoroční projekty :

1. „Zahrada k objevování a bádání“ : EVVO program, úprava prostředí školní zahrady společně s dětmi

2. „Celé Česko čte dětem“ : pravidelné seznamování s novými i klasickými příběhy a pohádkami, s knihou a encyklopediemi

3. „Školička“ : pravidelná příprava na vstup do ZŠ

4. „Jazykohrátky“ : kolektivní logopedické chvilky

5. „Tvořivé dílny“ : rozvoj pracovních dovedností, polytechnická oblast

6. „Toulky přírodou“ : poznávání Ladova kraje, prostředí kolem nás a péče o něj

7. „Interaktivní tabule jako zdroj poznání“ : rozvoj digitálních kompetencí

Akce a pravidelné aktivity

Zvyky a tradice