Poprvé do školky

Co děti potřebují do mateřské školy ?

 • Dva textilní sáčky se stahovací šňůrkou / bez ramínka / – podepsané, označené / 1. sáček na náhradní oblečení, 2 sáček na pláštěnku nebo nepromokavou bundu /
 • Náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, punčocháče, triko, tepláky… / podepsané, označené /
 • Vhodné a pohodlné oblečení do třídy
 • Vhodné oblečení dle uvážení rodičů na pobyt venku
 • Přezuvky  s bílou podrážkou, které si bude dítě umět samo nazout –  ušetřete je tkaniček – NEVHODNÉ JSOU PANTOFLE, včetně CROCS
 • Větší triko s dlouhým rukávem na malování a tvořivé dílny
 • Pyžamo pro děti, které budou odpočívat
 • V případě špatného počasí holínky
 • Děti si mohou vzít do školky jednu oblíbenou hračku z domova / plyšáka, panenku, knížku nebo 1 autíčko / . Nedávejte dětem  žádnou elektroniku, drahé hračky, stavebnice, drobnosti.

 

 • Slavíme s dětmi jejich narozeniny i svátky / na společnou oslavu děti obvykle nosí sáček se sladkostmi nebo sáčkem se zdravou pochutinou – rozinky, sušené plody, ovoce /. Nenoste do školky na oslavu dorty ani zákusky.

 

Adaptace dětí v MŠ

 

Začátek a období adaptace – naše dítě je poprvé v MŠ – několik všeobecných rad!!!

Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna   přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat:

 • vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami
 • vstup mezi cizí děti a dospělé
 • přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům
 • komunikace s „novou autoritou“ – paní učitelkou
 • odloučení od rodičů

1. Jak dítěti pomoci?

 • Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí!
 • Přibalte mu mazlíčka na spaní!
  Dovolte dítěti, aby si vzalo do školky svého oblíbeného čistého plyšáka. Jedná se o hračky, ke kterým mají děti citové pouto a často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí. Jiné osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do MŠ jen po domluvě rodičů s učitelkami. Učitelka neručí za poškození.
 • Používejte stejné rituály!
  Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte jej, pokud možno, ve stejnou hodinu. V komunikaci s dítětem používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
 • Rozlučte se krátce!
  Loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.
 • Dítě předejte osobně paní učitelce ! Musí proběhnout slovní nebo oční kontakt, aby učitelka o dítěti věděla !
 • Buďte citliví a trpěliví!
  Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády….
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte!
  Vysvětlete mu, že je máte rádi a nedochází do školky proto, že na ně nemáte čas. Každý má své povinností – Vy pracujete, Vaše dítě navštěvuje školku.
 • Komunikujte s učitelkou!
  Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, Vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte!
  Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být těžké vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo, naslouchejte mu, jaké má zážitky – informace si však nevynucujte. Texty básniček i písniček najdete na nástěnkách v šatnách tříd nebo na webových stránkách školy pod odkazy jednotlivých tříd.

2. Co byste nikdy, neměli dělat …

 • Nenechte se obměkčit – buďte důslední!
  Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • Nestrašte své dítě školkou!
  Počkej, ve školce ti ukážou, tam se s tebou nebude nikdo mazlit….
 • Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte!
 • Nepřiznávejte lítostivě, že je Vám také smutno a že se Vám stýská!
  Když zvládnete své emoce Vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být dítěti oporou.
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že do školky nejdete!
  Jdete jenom na procházku, na nákup…
 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné!

3. Co by dítě mělo při nástupu do školky umět …

 • obouvat a zouvat přezůvky a boty (s tkaničkami pomůže p. učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané nebo označené)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (p.učitelka pomůže, ale dítě by mělo spolupracovat)
 • vydržet sedět při jídle u stolu – běhání s jídlem za dítětem není možné !!!
 • samostatně se najíst lžící, pít ze skleničky
 • udržovat čistotu kolem sebe
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, používat kohoutek
 • používat záchod (včas si dojít a vykonat potřebu – dudlík, pleny a nočníky jsou nepřípustné!)
 • používat kapesník, vysmrkat se
 • zvládat chůzi po schodech
 • reagovat na mluvené slovo učitelky

Adaptační období

Vstup dítěte do mateřské školy je zátěžovou situací pro všechny zúčastněné – pro rodiče, pro dítě i pro pedagogy. Období, které tomu předchází, je období nejistoty. Především rodiče si kladou mnoho otázek, na které přinese odpověď až vstup dítěte do MŠ.

Jak bude o dítě v době naší nepřítomnosti postaráno?
Nebude učitelka moc přísná?
Jak obstojí naše dítě v kolektivu a mezi cizími lidmi?
Bude se mu tam líbit?
Nebude plakat?
Zvykne si a kdy?

V naší MŠ máme dobrou zkušenost s projektem  „Školka nanečisto“. V měsíci červnu probíhají tři nezávislá setkání  nově přijatých dětí a jejich rodičů.  Děti s rodiči nebo prarodiči přijdou do školky  a mají možnost si nerušeně pohrát, poznat paní učitelku a jiné děti, seznámit se s novým prostředím a zeptat se na vše, co Vás zajímá.

Na konci školního roku na třídní schůzce s rodiči nově přijatých dětí domluvíme pravidla, která máme stanovena v naší MŠ, rodiče se seznámí s programem školy, s ostatními dokumenty, mají možnost osobních pohovorů s ředitelkou školy.

Využijte adaptační období ! Nejméně týden – 14 dní by si dítě mělo na školku teprve zvykat ! V tuto dobu maminka nebo jiný blízký člověk může zůstat v mateřské škole po určitou dobu, hraje si s ním, zapojuje se do činností školy a vnáší tak do nového prostředí podstatnou část prostředí pro dítě důvěrně známé a bezpečné – domova. Délka období adaptace je podle věku a individuálního založení dítěte různě dlouhá. Některým dětem stačí, jestliže je s nimi rodič chvíli první den, jiné vyžadují přítomnost rodiče delší dobu. Pobyt rodiče v tomto případě je postupně zkracován. Využijte tuto možnost dle potřeby. Přítomnost rodiče má význam především pro dítě, ale také pro rodiče i učitelku. Adaptační režim se po domluvě s učitelkami může opakovat a postupně zkracovat podle potřeb a přizpůsobení dítěte.

V prvních dnech lze využít možnosti, že  děti v jsou MŠ jen do svačiny / mají možnost pohrát si i s maminkou /. Odchází v 9h domů. Postupným přizpůsobením a prodlužováním pobytu / podle porady s paní učitelkou /, zůstávají do oběda. Odcházet domů po obědě doporučujeme u malých dětí po dobu  14 dní – 1 měsíce, dokud bez problémů nezvládnou odloučení od rodinného příslušníka. Teprve potom je vhodné prodloužit pobyt a odcházet domů po spaní. Jedná se o velmi individuální záležitost, paní učitelka Vám poradí, zda je Vaše dítě již připraveno na delší pobyt.

Po „O“ nebo Po „Spa“ – velká část rodičů využívá v období adaptace dítěte možnost, vzít si dítě po dopoledních činnostech domů. Pro dítě, které má za dopoledne již mnoho zážitků, je většinou pobyt na lůžku bez rodiče stresující. Je ověřeno, že dítě v případě, že zavře oči, ztrácí nad okolím kontrolu a citlivým jedincům je tento pocit nepříjemný. Dítě si po vytvoření vztahu k okolí, k prostředí, k paní učitelce i k ostatním dětem postupně navykne a přistoupí i na možnost pobytu na lůžku v MŠ. Roky praxí ověřené skutečnosti nám dávají za pravdu, že nic u dítěte nelze uspěchat a nejméně „spaní“ dítěte v MŠ.

Pamatujte si zásadu „Netlačit příliš na urychlení adaptace, čím více se snažíme vše uspěchat, tím může být pomalejší adaptace  dítěte.“ Vše chce svůj čas a každé dítě je jiné – hodně trpělivosti!