Třídní vzdělávací plán – Berušky

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

——————————————————————————————–

Třída Berušky se zapojila v tomto školním roce do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky – cvičíme si zvířátky“.

Obsah projektu

————————————————————————–

Pravidla třídy Berušky

ZÁŘÍ

  • Ahoj, kamarádi !
  • Cestička do školky

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN