Třídní vzdělávací plán – Berušky

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

——————————————————————————————–

Třída Berušky se zapojila v tomto školním roce do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky – cvičíme si zvířátky“.

Obsah projektu

————————————————————————–

Pravidla třídy Berušky

ZÁŘÍ

 • Ahoj, kamarádi !
 • Cestička do školky
 • Začíná podzim

ŘÍJEN

 • Ovoce a zelenina – ty jsou zdravé, ty jsou prima

 • Stromy mají svátek

LISTOPAD

 • Dýňování
 • Na svatého Martina, zima už nám začíná
 • Barevný podzim
 • „Přichází advent ..“

PROSINEC

 • Přichází Mikuláš
 • Těšíme se .. “ na Vánoce „

LEDEN

 • My Tři králové
 • Zimní radovánky

ÚNOR

 • Naše tělo

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN