Třídní vzdělávací plán – Berušky

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

——————————————————————————————–

Pravidla třídy Berušky

ZÁŘÍ

 • Ahoj děti !
 • Cestička do školky

ŘÍJEN

 • Šel zahradník do zahrady

 • O čem si šeptá les
 • Podzimní radovánky

LISTOPAD

 • Na svatého Martina zima už nám začíná
 • Kamarádka knížka

PROSINEC

 • Advent přichází
 • Mikuláš, anděl a čert
 • Těšíme se na Ježíška

LEDEN

 • My tři králové
 • Zimní radovánky
 • Zvířátka v zímě

ÚNOR

 • Lidské tělo
 • Putování za pohádkou
 • A je tu karneval

BŘEZEN

 • Vítání jara
 • Hody, hody, doprovody

DUBEN

 • Když se jaro probudí

KVĚTEN

ČERVEN