Náš tým ve školním roce 2023 / 2024

Sylva Miškovská –  ředitelka školy

Tel.:  731 666 902

E – mail : skolka@svojetice.cz

 • vedení školy
 • učitelka
 • koordinace příprav, vlastní realizace i hodnocení dokumentace pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami   / PLPP, IVP, vyrovnávací plány pro děti s OMJ /
 • projekt  „Celé Česko čte dětem“
 • projekt „Rodiče vítáni“
 • koordinace a příprava projektů –  MAP, MAS, SYPO
 • příprava  a vyhledávání podkladů podkladů k dotacím
 • financování . personalistika, správa budovy školy
 • správa a editace webových stránek školy,  aplikace LYFLE

Kurzy a další vzdělávání

Gabriela Přibylová  –  zástupkyně ředitelky

Třída Motýlci tel.: 705 123 475

E – mail na třídu : motylci.svojetice@seznam.cz

E – mail : akce.skolka@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Motýlci
 • zdravotník zotavovacích akcí
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • logopedická prevence – „Jazykohrátky“ –  kolektivní logopedické chvilky
 • projekt  „Celé Česko čte dětem“
 • koordinátor výletů a sportovních aktivit v MŠ  –  lyžování, bruslení
 • koordinátor kroužků a nadstandartních aktivit v MŠ
 • projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – sportovní všestrannost

Kurzy a další vzdělávání

Tereza Málová  –  učitelka školy

Třída Berušky tel. : 705 106 524

E – mail na třídu : berusky.svojetice@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Berušky
 • adaptace dětí v MŠ, upevňování základních hygienických návyků, základy sebeobsluhy
 • podpora komunikačních dovedností
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • projekt „Celé Česko čte dětem“
 • projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – sportovní všestrannost

Kurzy a další vzdělávání

 

 

Patricie  Pačesová – učitelka školy

Třída Berušky tel.: 705 106 524

E – mail na třídu : berusky.svojetice@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Berušky
 • zdravotník zotavovacích akcí
 • adaptace dětí v MŠ, upevňování základních hygienických návyků, základy sebeobsluhy
 • podpora komunikačních dovedností  – „Jazykohrátky“ –  kolektivní logopedické chvilky
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • projekt „Celé Česko čte dětem“
 • projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – sportovní všestrannost
 • správa školní knihovny

Kurzy a další vzdělávání

Pavlína Tesaříková –  učitelka školy

Třída Včelky  tel.: 705 109 957

E – mail na třídu : vcelka.svojetice@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Včelky
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • příprava předškoláků na školu  „Školička“ – rozšířená příprava dětí pro vstup do ZŠ
 • projekt „Celé Česko čte dětem“
 • projekt „Ježíškova vnoučata“
 • polytechnické vzdělávání dětí, pokusy a experimenty, EVVO program, ZOO koutek
 • zařazování prvků z programu „Začít spolu“

Kurzy a další vzdělávání

Mgr. Šárka Krčmářová  –  učitelka školy

Třída Motýlci tel.: 705 123 475

E – mail na třídu : motylci.svojetice@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Motýlci
 • adaptace dětí v MŠ, upevňování základních hygienických návyků, základy sebeobsluhy
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • projekt „Celé Česko čte dětem“
 • projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – sportovní všestrannost
 • projekt „Fond Sidus“

Kurzy a další vzdělávání

Bc. Martina Čermáková  –  učitelka školy

Třída Včelky  tel.: 705 109 957

E – mail na třídu : vcelka.svojetice@seznam.cz

E – mail : akce.skolka@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Včelky
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • příprava předškoláků na školu  „Školička“ – rozšířená příprava dětí pro vstup do ZŠ
 • projekt „Celé Česko čte dětem“
 • projekt „Ježíškova vnoučata“
 • polytechnické vzdělávání dětí, pokusy a experimenty, EVVO program, ZOO koutek
 • zařazování prvků z programu „Začít spolu“
 • koordinátor kulturních akcí v MŠ /  divadla, kulturní pořady, fotograf  /
 • kompletace školní kroniky

Kurzy a další vzdělávání

Monika Imramovská – asistent pedagoga

 • inkluzivní vzdělávání v MŠ
 • asistent pedagoga ve třídě Včelky

 

Ica Horváthová – asistent pedagoga

 • inkluzivní vzdělávání v MŠ
 • asistent pedagoga ve třídě Berušky

Kurzy a další vzdělávání

Mgr. Kristýna Vondrašová – učitelka školy

Třída Vážky  tel : 731 219 952

E – mail na třídu : vazky.svojetice@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Vážky
 • adaptace dětí v MŠ, upevňování základních hygienických návyků, základy sebeobsluhy
 • podpora komunikačních dovedností
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • projekt „Celé Česko čte dětem“

  Kurzy a další vzdělávání

   

  Vendula Dvořáková – učitelka školy

  Třída Vážky  tel : 731 219 952

  E – mail na třídu : vazky.svojetice@seznam.cz

  • učitelka ve třídě Vážky
  • adaptace dětí v MŠ, upevňování základních hygienických návyků, základy sebeobsluhy
  • podpora komunikačních dovedností
  • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
  • projekt „Celé Česko čte dětem“

   Martina Novotná – asistentka pedagoga

   • inkluzivní vzdělávání v MŠ
   • asistent pedagoga ve třídě Vážky

   Jaroslava Julínková – školnice , účetní školy

   • finanční úsek MŠ
   • komunikace a spolupráce s dodavateli
   • údržba a provoz budovy

   Kurzy a další vzdělávání

    

   Hana Řebíčková – úklid

   • zajištění úklidu v MŠ
   • dopomoc dětem při sebeobsluze

   Kurzy a další vzdělávání

   Žaneta Pinkerová – úklid

   • zajištění úklidu v MŠ
   • dopomoc dětem při sebeobsluze

   Marie Forejtová – vedoucí kuchařka + vedoucí školní jídelny

   Tel.: 731 666 898

   • objednávky surovin a potravin
   • sestavování jídelního lístku a označování alergenů
   • zajišťování gastroprovozu

    Kurzy a další vzdělávání

    Martina Chotousová – kuchařka

    • zajišťování gastroprovozu

    Kurzy a další vzdělávání