Náš tým ve školním roce 2022 / 2023

Sylva Miškovská –  ředitelka školy

Tel.:  731 666 902

E – mail : skolka@svojetice.cz

 • vedení školy
 • učitelka
 • koordinace příprav, vlastní realizace i hodnocení dokumentace pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami   / PLPP, IVP, vyrovnávací plány pro děti s OMJ /
 • projekt  „Celé Česko čte dětem“
 • koordinace a příprava projektů –  Dobrá škola II, MAP, MAS, SYPO
 • příprava  a vyhledávání podkladů podkladů k dotacím a grantům
 • financování a personalistika
 • správa a editace webových stránek školy, školního časopisu „Hmyzoviště“, aplikace LYFLE
 • organizace a pronájem víceúčelového sálu, tělocvičny

Kurzy a další vzdělávání

Gabriela Přibylová  –  zástupkyně ředitelky

Třída Motýlci tel.: 705 123 475

E – mail na třídu : motylci.svojetice@seznam.cz

E – mail : akce.skolka@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Motýlci
 • zdravotník zotavovacích akcí
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • logopedická prevence – „Jazykohrátky“ –  kolektivní logopedické chvilky
 • projekt  „Celé Česko čte dětem“
 • koordinátor výletů a sportovních aktivit v MŠ  –  lyžování, bruslení
 • koordinátor kroužků a nadstandartních aktivit v MŠ
 • projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – sportovní všestrannost

Kurzy a další vzdělávání

Tereza Málová  –  učitelka školy

Třída Berušky tel. : 705 106 524

E – mail na třídu : berusky.svojetice@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Berušky
 • adaptace dětí v MŠ, upevňování základních hygienických návyků, základy sebeobsluhy
 • podpora komunikačních dovedností
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • projekt „Celé Česko čte dětem“
 • projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – sportovní všestrannost

Kurzy a další vzdělávání

 

 

Patricie  Pačesová – učitelka školy

Třída Berušky tel.: 705 106 524

E – mail na třídu : berusky.svojetice@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Berušky
 • zdravotník zotavovacích akcí
 • adaptace dětí v MŠ, upevňování základních hygienických návyků, základy sebeobsluhy
 • podpora komunikačních dovedností  – „Jazykohrátky“ –  kolektivní logopedické chvilky
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • projekt „Celé Česko čte dětem“
 • projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – sportovní všestrannost
 • správa školní knihovny

Kurzy a další vzdělávání

Pavlína Tesaříková –  učitelka školy

Třída Včelky  tel.: 705 109 957

E – mail na třídu : vcelka.svojetice@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Včelky
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • příprava předškoláků na školu  „Školička“ – rozšířená příprava dětí pro vstup do ZŠ
 • projekt „Celé Česko čte dětem“
 • projekt „Ježíškova vnoučata“
 • polytechnické vzdělávání dětí, pokusy a experimenty, EVVO program, ZOO koutek
 • zařazování prvků z programu „Začít spolu“

Kurzy a další vzdělávání

Mgr. Šárka Krčmářová  –  učitelka školy

Třída Motýlci tel.: 705 123 475

E – mail na třídu : motylci.svojetice@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Motýlci
 • adaptace dětí v MŠ, upevňování základních hygienických návyků, základy sebeobsluhy
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • projekt „Celé Česko čte dětem“
 • projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – sportovní všestrannost
 • projekt „Fond Sidus“

Kurzy a další vzdělávání

Martina Čermáková  –  učitelka školy

Třída Včelky  tel.: 705 109 957

E – mail na třídu : vcelka.svojetice@seznam.cz

E – mail : akce.skolka@seznam.cz

 • učitelka ve třídě Včelky
 • zpracování dokumentace k PLPP, IVP
 • příprava předškoláků na školu  „Školička“ – rozšířená příprava dětí pro vstup do ZŠ
 • projekt „Celé Česko čte dětem“
 • projekt „Ježíškova vnoučata“
 • polytechnické vzdělávání dětí, pokusy a experimenty, EVVO program, ZOO koutek
 • zařazování prvků z programu „Začít spolu“
 • koordinátor kulturních akcí v MŠ /  divadla, kulturní pořady, fotograf  /
 • kompletace školní kroniky

Kurzy a další vzdělávání

Mgr. Kristýna Vondrašová – asistent pedagoga

 • inkluzivní vzdělávání v MŠ
 • asistent pedagoga ve třídě Berušky

Kurzy a další vzdělávání

 

 

 

Jaroslava Julínková – školnice , účetní školy

 • finanční úsek MŠ
 • komunikace a spolupráce s dodavateli
 • údržba a provoz budovy

Kurzy a další vzdělávání

 

Hana Řebíčková –  úklid

 • zajištění úklidu v MŠ
 • dopomoc dětem při sebeobsluze

Kurzy a další vzdělávání

Zuzana Vávrová – vedoucí kuchařka + vedoucí školní jídelny

Tel.: 731 666 898

 • objednávky surovin a potravin
 • sestavování jídelního lístku a označování alergenů
 • zajišťování gastroprovozu

Kurzy a další vzdělávání

Marie Forejtová – kuchařka

 • zajišťování gastroprovozu

Kurzy a další vzdělávání

 

 

Eva Štenclová – učitelka školy  / t.č. na MD /

Kurzy a další vzdělávání