Termínovník roční

       Školní rok 2023 / 2024

 

ZÁŘÍ

 4. 9.   Po   16h        Třídní schůzky v kmenových třídách  Berušky a Včelky        spolupráce s rodiči

 7. 9.   Čt   16h         Třídní schůzka ve třídě Motýlci                              spolupráce s rodiči

11. 9.   Po  8 – 12     Logopedická depistáž – Mgr. Z. Hauzarová         logopedická prevence

                                        Cena : 100,- ď. 

19. 9.  Út  10 : 30 h  Divadlo Tondy Novotného  „Když nechtějí malé myšky spát“

25. 9.   Po  dopoledne  Polodenní výlet Kikiland

26. 9.   Út  18h         Podzimní dílny ve třídě Včelky                              spolupráce s rodiči   

28. 9. Čt                   Státní svátek / MŠ uzavřena /

—————————————————————————

ŘÍJEN

13. 10.  St  9 : 15     Pohádkové divadlo „Zimní pohádka“

16. 10. – 20. 10.       EVVO program ke Dni stromů / 20.10. /                                  EVVO program

19. 10.  Čt   17h      Podzimní dílny ve třídě Motýlci                                               spolupráce s rodiči

25. 10.  St   16h      Podzimní dílny ve třídě Berušky                                             spolupráce s rodiči

26. 10. – 27. 10.       Podzimní prázdniny    / MŠ v provozu /

30. 10. – 3. 11.         Bruslení Říčany  / pro přihlášené děti /

————————————————————

LISTOPAD

 8. 11.                         Polodenní výlet – Svíčkárna Šestajovice

10. 11. od 8h              Fotografování portréty

15. 11. St  10: 30h     100 dortíků „Zajíček a velká mrkvová záhada“

17. 11.                   Státní svátek                   / MŠ uzavřena /

——————————————————-

PROSINEC

1. adventní týden – výzdoba obecního parku výrobky od dětí z MŠ              spolupráce s OÚ

5. 12.   Út dopoledne  Mikulášská nadílka v MŠ

V průběhu celého prosince bude probíhat projekt „Ježíškova vnoučata“. Děti se stávají listonoši a do domovních schránek ve Svojeticích při dopoledních vycházkách roznášejí přáníčka.

7. 12.   Čt                       Mimořádný zápis v MŠ / nová třída Vážky /

7. 12.   Čt  16: 00           Seminář pro rodiče v Louňovicích – LOŠBATES a MAP „Učitelé a rodiče“

12. 12. Út  16: 00           Vánoční zpívání u školkové jedličky + adventní dílna pro rodiče s dětmi

                                                                                                                              spolupráce s rodiči

18. 12. Po  10: 30           Divadlo Harmonika „Kouzelný hrnec“ 

20. 12. St  dopoledne    Vánoční nadílka na třídách      

27. 12. – 29. 12.               Vánoční prázdniny / MŠ uzavřena /

——————————————————

LEDEN

1. 1.   Po     Státní svátek / MŠ uzavřena /

2. 1.   Út      Vánoční prázdniny   / MŠ v provozu /

2. 1.   Út      Slavnostní zahájení provozu v nově otevřené třídě Vážky  spolupráce s OÚ

6. 1.   So     Večer tříkrálový – veřejné vystoupení dětí                             spolupráce s OÚ

18. 1.  Čt     Divadlo nejen pro děti  „Český rok“

19. 1.  Pá    dopoledne   Kino Fialka Říčany / Motýlci ,Včelky, Berušky /

Individuální konzultace na třídách / o způsobu a formě informace na třídách /

——————————————————–

ÚNOR

2. 2.  Pá                        Pololetní prázdniny   / MŠ v provozu /

5. 2. – 9. 2.                     Lyžování Šibeniční vrch / pro přihlášené děti /

15. 2.  Čt    10:30h        Mobilní planetárium v MŠ

19. 2. – 23.2.                 Jarní prázdniny          / MŠ v provozu /

29. 2.  Čt   dopoledne  Karneval v MŠ

—————————————————

BŘEZEN

1. 3.    Pá  10:30 h       Divadélko Kůzle „Cukrové tintilimintili“

20. 3.  St  10:30h        Dřevěné divadlo „O princi z knížky“

11. 3.  Po 16h              Jarní dílny v Motýlcích             spolupráce s rodiči 

12. 3. Út 15:30h          Jarní dílny v Beruškách             spolupráce s rodiči 

18. 3. – 22. 3.               EVVO program ke Světovému dni vody / 22.3. /     EVVO program

20. 3.  St  17h             MAP – online setkání pro rodiče ŠKOLNÍ ZRALOST spolupráce s rodiči 

21. 3.  Čt  16:30h        Jarní dílny ve Včelkách            spolupráce s rodiči 

25. 3. – 26. 3.               Velikonoční výstava a výzdoba obecního parku      spolupráce s OÚ  

27. 3.  St  dopoledne   Putování za velikonočním vajíčkem                edukační program

                                               / program si organizuje každá třída samostatně /

27. 3.  St  16:30h        Jarní dílny ve Vážkách              spolupráce s rodiči 

28. 3.    Čt                   Velikonoční prázdniny   / MŠ v provozu /

29.  3.   Pá                  Velký pátek / svátek /      / MŠ uzavřena /                 

———————————————————

DUBEN

1. 4.  Po                       Velikonoční pondělí     / MŠ uzavřena /

11. 4. Čt  dopoledne   Polodenní výlet Kikiland

12. 4. Pá 10: 30 h         Divadlo Gábina a Katka „Jak Oskárek našel petrklíč“

19. 4. Pá                       Fotografování tříd

22. 4. – 26. 4.                EVVO program ke Dni Země 22.4. – týden s EVVO a polytechnickými projekty

                                    / program si organizuje každá třída samostatně /      EVVO program

24. 4. St  9:00h – 11:30h    Den otevřených dveří v MŠ

30. 4. Út                       Čarodějnický rej v MŠ – dopoledne

Zápisy do ZŠ budou probíhat po celý měsíc duben. Sledujte informace jednotlivých škol.                                                                                                    spolupráce s OÚ +

———————————————————

KVĚTEN

1. 5.    St           Státní svátek    / MŠ uzavřena /

2. 5.   Čt            Přespávání ve školce – třída Motýlci

8. 5.    St           Státní svátek    / MŠ uzavřena /

 9. 5.   Čt   9:40h      Prima Vizus – vyšetření zraku

13. 5.  Po          Celodenní výlet Mirakulum

14. 5.  Út           Zápis do MŠ

16. 5.  Čt  15h   Vítání občánků  – odpoledne                               spolupráce s OÚ

21. 5. Út            Návštěva ZŠ Stříbrná Skalice / akce pro předškoláky Motýlci, Včelky /

22. 5. St  10h    Sdružení Penthea „Zvířátka kolem nás“

28. 5. Út  16h    Pasování předškoláků – třída Motýlci

31. 5. Pá  dopoledne   MDD  – oslava svátku dětí

——————————————————

ČERVEN

3. 6. – 7. 6.              Sportovní olympiáda + barevný týden    sportovní program

11. 6. a 17. 6.         15:15 – 16:15   Školka nanečisto             spolupráce s rodiči

12. 6  St  10:30h    Divadlo Kubko „Africká pohádka“

18. 6. Út                 Celodenní výlet – Labyrintárium Loučeň

19. 6. St  16:00h     Informační schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí         spolupráce s rodiči

17. 6. – 21. 6.          Celotýdenní hra pro děti i rodiče – projekt „Společně“

21. 6.  Pá               Pasování předškoláků + přespávání ve školce – třída Včelky

                               Pěší výlety po okolí                                  EVVO program

 

Další akce – termíny budou upřesněny v průběhu roku

  • Prima Vizus – preventivní vyšetření zraku/ jarní termín /
  • Tématické dílny na třídách pro rodiče s dětmi