Termínovník roční

     Školní rok 2021/ 2022

 

ZÁŘÍ

 1. 9.   St   16h      Třídní schůzky v kmenových třídách                   spolupráce s rodiči

 9. 9.   Čt   9:15h   Digi projekt „Malý datový expert“ – třída Včelky digitální program

 8. 9.   St   19h – Rodičovské dílny / třída Včelky /   spolupráce s rodiči

13. 9. Po  8 – 12    Logopedická depistáž – Mgr. Z. Hauzarová         logopedická prevence

                                    / v případě vysokého počtu dětí i 20.9. / Cena : 70,- ď. 

                              ZRUŠENO pro nemoc logopeda

14. 9. Út  17 – 19   Online beseda pro rodiče „Kdy je bezpečné pro vaše dítě jít do školky a kdy ne?“ ORP Říčany MAP

20.9.  Po  10h       BR divadlo, Dobrodružství s Vilíkem – Dostali jsme zvířátko!

21. 9. Út   9:15h    Digi projekt „Co je to internet ?“ – třída Včelky   digitální program

21. 9. Út  17 – 19   Online beseda pro rodiče „Sdílím, tedy jsem“ – ORP Říčany MAP

28. 9. Út                Státní svátek / MŠ uzavřena /

30. 9. Čt   9:15h    Digi projekt „Orientace na síti“ – třída Včelky      digitální program

—————————————————————————

ŘÍJEN

  7. 10Čt  9:15h    Digi projekt „Roboti jako učební pomůcka“ – třída Včelky   digitální program

  7. 10.  Čt  17: 30 – 19: 00h   Online beseda pro rodiče „Tvořivá hra – nástroje a tipy z praxe“       

                                                                                                                             ORP Říčany MAP

13. 10.  St  dopoledne      Polodenní výlet Kikiland – ZRUŠENO – náhradní termín bude oznámen

18. 10. – 22. 10.     EVVO program ke Dni stromů / 20.10. /                                  EVVO program

                              / sadba keřů a rostlin, příprava zimovišť pro drobné živočichy , úprava školní zahrady a okolí/

19.10.  Út  10h       Divadýlko z pytlíčku „Královna barev“ PŘESUNUTO na jiný termín / karanténa třída Berušky /

28. 10. Čt               Státní svátek / MŠ uzavřena /

27. 10. – 29. 10.      Podzimní prázdniny    / MŠ v provozu /

————————————————————

LISTOPAD

1. 11. – 5. 11.          Bruslení   / pouze pro přihlášené děti  /

4. 11. – 18 h            Pozvánka z OÚ – Veřejná prezentace projektu svazková ZŠ Lošbates

                               Sál restaurace U sv. Huberta – Louňovice       spolupráce s OÚ 

8. 11. Po  9: 30h    BR divadlo „Popletli jsme pohádku popředu i pozpázku“

11. 11.                    Fotografování portréty

17. 11. St               Státní svátek                   / MŠ uzavřena /

24. 11. – 25. 11.      Adventní výstava           spolupráce s rodiči

26.11.  Pá  10h       Divadýlko z pytlíčku „Královna barev“  PŘESUNUTO na jiný termín / karanténa třída Včelky /

——————————————————-

PROSINEC

2. 12.   Čt  10h              Divadlo Kubko „Perníková chaloupka“

3. 12.   Pá dopoledne  Mikulášská nadílka v MŠ

9. 12.   Čt 10h               Vystoupení pro seniory                             spolupráce s OÚ 

S ohledem na epidemiologickou situaci veřejné vystoupení neproběhne. Mateřská škola zvolila náhradní řešení / přáníčka do domovních schránek /

Vánoční besídky a adventní dílny pro rodiče jsou vzhledem k epidemiologické situaci v prezenční podobě ZRUŠENY.

NAHRAZENY budou VIDEO ZÁZNAMEM / odkaz bude uveden na LYFLE /

17. 12. Pá dopoledne    Vánoční nadílka na třídách

23. 12. Čt                        Vánoční prázdniny / MŠ v provozu podle počtu přihlášených dětí /

27. 12. – 31. 12.               Vánoční prázdniny / MŠ uzavřena /

——————————————————

LEDEN

  3. 1.               Divadlo Harmonika „Sněžibába a čert“

31. 1. – 4. 2.  –  Lyžování  / pouze pro přihlášené děti /

Individuální konzultace na třídách / o způsobu a formě informace na třídách /

——————————————————–

ÚNOR

31. 1. – 4. 2.                         Lyžování / pouze pro přihlášené děti /

4. 2.  Pá                        Pololetní prázdniny   / MŠ v provozu /

7. 2. – 11.2.                   Jarní prázdniny          / MŠ v provozu /

14. 2.  dopoledne        Kino Fialka – animovaný příběh „Zpívej“ – třída Včelky a Motýlci

15. 2.  17 – 18h             MAP –  Online setkání pro rodiče „Školní zralost“

17.2.  Čt  10h                Divadlo 100 dortíků „Skřítek, který to nevzdal“

25. 2. Pá dopoledne    Karneval v MŠ

—————————————————

BŘEZEN

  9. 3.  St  dopoledne   Polodenní výlet Kikiland

16. 3.  St   10: 30h        Divadélko Kůzle „Čarovná květina“

21. 3   Po  17h              Jarní dílny pro rodiče s dětmi – třída Včelky

21. 3. – 25. 3.                 EVVO program ke Světovému dni vody / 22.3. /     EVVO program

22. 3.  dopoledne         Planetárium Praha „Anička a Nebešťánek“ – třídy Berušky a Motýlci

24. 3.  dopoledne         Vodní dům Hulice – třída Včelky

24. 3.  Čt   15h              Jarní dílny pro rodiče s dětmi – třída Berušky

29. 3.  Út   15h              Jarní dílny pro rodiče s dětmi – třída Motýlci

———————————————————

DUBEN

13. 4.  St  dopoledne   Putování za velikonočním vajíčkem                edukační program

                                               / program si organizuje každá třída samostatně /

14. 4.  Čt  Velikonoční prázdniny   / MŠ v provozu /

15 4.   Pá  Velký pátek / svátek /   / MŠ uzavřena /

18. 4.  Po  Velikonoční pondělí     / MŠ uzavřena /

20. 4. St   9:00 – 11:30   Den otevřených dveří – ukázka, jak to u nás vypadá a jak s dětmi pracujeme

19. 4. – 22. 4.                  EVVO program ke Dni Země 22.4. – týden s EVVO a polytechnickými projekty

                                    / program si organizuje každá třída samostatně /      EVVO program

22. 4. Pá 10h   Divadýlko z pytlíčku „O princezně Mlsalce“

28. 4. Čt           Výlet Takonín – interaktivní  program „Šaškovská pohádka“

29. 4. Pá          Čarodějnický rej v MŠ – dopoledne

Zápisy do ZŠ budou probíhat po celý měsíc duben. / Sledujte informace jednotlivých škol.                                                                                                    spolupráce s OÚ +

———————————————————

KVĚTEN

4. 5.  St      Zápis do MŠ Svojetice

4. 5.  St      Dřevíčková dílna s akademickým malířem Markem Pilňáčkem

13. 5.  Pá     Fotografování tříd

20. 5.  Pá   9h    Záchranáři                                               preventivní program

27. 5.  Pá   10h  Prima Vizus – vyšetření zraku / pouze pro nahlášené /

——————————————————

ČERVEN

1. 6.  St        MDD

9.  6. Čt        Celodenní výlet ZOO Chleby

6. 6. – 10. 6. Sportovní olympiáda + barevný týden    sportovní program

8. 6. a 16. 6.   15:30 – 16:30   Školka nanečisto             spolupráce s rodiči

13. 6 – Po        Polodenní výlet do Muzea a Geoparku Říčany – třída Berušky a Motýlci

13. 6 – Po 16:30 h Informační schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí         spolupráce s rodiči

20. 6. – 24. 6.    Celotýdenní hra pro děti i rodiče – projekt „Společně“

23. 6. Čt  10h   Divadélko Kůzle „Hurá prázdniny“

24. 6. Pá    odpoledne     Pasování předškoláků / třída Včelky /

Pěší výlety po okolí                                  EVVO program


 

Další akce – termíny budou upřesněny v průběhu roku

Vzhledem k nepředvídatelné epidomiologické situaci může docházet ke změnám programu

ze strany školy i ze strany divadel, organizací a spolků !!!

  • Prima Vizus – preventivní vyšetření zraku
  • Návštěva ZŠ Stříbrná Skalice / předškoláci /
  • Tématické dílny na třídách pro rodiče s dětmi / podzimní, adventní, jarní /
  • Fotograf / portréty, třídy /
  • Kavárna – neformální posezení u kávy nebo čaje nad otázkami k předškolní zralost
  • individuální konzultace na třídách