Termínovník roční

       Školní rok 2022 / 2023

 

ZÁŘÍ

 1. 9.   Čt   16h      Třídní schůzky v kmenových třídách                     spolupráce s rodiči

 5. 9.   Po  8 – 12    Logopedická depistáž – Mgr. Z. Hauzarová         logopedická prevence

                                    Cena : 100,- ď. 

15. 9.  Čt   18h      Dílny ve třídě Včelky                                                spolupráce s rodiči

26. 9.  Po  10h      Divadlo nejen pro děti „Čert a Káča“

27. 9. Út                Polodenní výlet Kikiland

28. 9. St                Státní svátek / MŠ uzavřena /

—————————————————————————

ŘÍJEN

  7. 10.  Pá  9: 30    Divadlo Sandra Riedlová „Africká pohádka“

10. 10. – 14. 10.      Bruslení Říčany  / pro přihlášené děti /

17. 10. – 21. 10.      EVVO program ke Dni stromů / 20.10. /                                  EVVO program

                              / sadba keřů a rostlin, příprava zimovišť pro drobné živočichy , úprava školní zahrady a okolí/

20. 10. Čt  – 17h     Podzimní dílny – třída Motýlci

24. 10. Po – 17h     Podzimní dílny – třída Berušky    

26. 10. – 27. 10.      Podzimní prázdniny    / MŠ v provozu /

28. 10. Pá               Státní svátek / MŠ uzavřena /

————————————————————

LISTOPAD

10. 11. Čt  9: 30h     100 dortíků „Hadráček a létající svetr“

11. 11. dopoledne   Fotografování portréty

17. 11. Čt                 Státní svátek                   / MŠ uzavřena /

21. 11. Po                Planetárium Praha  / polodenní výlet /  „Se zvířátky o vesmíru“

23. 11. – 24. 11.        Adventní výstava           spolupráce s rodiči

 

——————————————————-

PROSINEC

5. 12.   Po dopoledne  Mikulášská nadílka v MŠ

5. 12.   Po dopoledne  Divadlo Harmonika “ 7 trpaslíků „

V průběhu celého prosince bude probíhat projekt „Ježíškova vnoučata“. Děti se stávají listonoši a do domovních schránek ve Svojeticích při dopoledních vycházkách roznášejí přáníčka.

12. 12.  Po  15: 30   Vánoce u Berušek pro rodiče

                                + adventní dílna pro rodiče s dětmi           spolupráce s rodiči

12. 12.  Po  16 : 00   Vánoce u Motýlků pro rodiče

                                + adventní dílna pro rodiče s dětmi           spolupráce s rodiči

15. 12.  Čt  16 : 30   Vánoce u Včelek pro rodiče

                                + adventní dílna pro rodiče s dětmi           spolupráce s rodiči          

                                PŘESUNUTO  / vysoká nemocnost dětí /

20. 12. Út  dopoledne    Vánoční nadílka na třídách      

                                        PŘESUNUTO třída Včelky a Motýlci na 3. 1.  / vysoká nemocnost dětí /

21. 12. St  10: 30     Dřevěné divadlo „Vánoční příběh aneb cesta do Betléma“     

                                 PŘESUNUTO / vysoká nemocnost dětí /

23. 12.                        Vánoční prázdniny / MŠ v provozu podle počtu přihlášených dětí /

27. 12. – 30. 12.               Vánoční prázdniny / MŠ uzavřena /

——————————————————

LEDEN

2. 1.   Po     Vánoční prázdniny   / MŠ v provozu /

3 .1.   dopoledne  Nadílka na třídách Včelky a Motýlci    / náhradní termín za 20. 12. /

6. 1.  Pá  17 : 40   Večer tříkrálový – veřejné vystoupení dětí                spolupráce s OÚ

16. 1. dopoledne  Kino Fialka Říčany „Kocour v botách 2“ – třída Včelky a Motýlci 

20. 1.  Pá  10 : 30  Dřevěné divadlo „Princezna na hrášku“

26. 1.  Čt    9 : 15  Motýlci Andílci v kožíšku „Můj kamarád Dino“

                  10 : 00  Berušky 

                  11 : 00  Včelky 

Individuální konzultace na třídách / o způsobu a formě informace na třídách /

——————————————————–

ÚNOR

3. 2.  Pá                        Pololetní prázdniny   / MŠ v provozu /

13. 2. – 17.2.                 Jarní prázdniny          / MŠ v provozu /

7. 2. Út                          Divadlo Kubko „Pirátská pohádka“

21. 2. Út     17h – 18h   MAP – online pozvánka „Školní zralost“

                                      1_Pozvánka_Kulatý stůl_rodiče_školní zralost_21.02.2023

20. 2. – 24. 2.                 Lyžování Šibeniční vrch / pro přihlášené děti /

—————————————————

BŘEZEN

3. 3. Pá  dopoledne    Karneval v MŠ

20. 3. – 24. 3.               EVVO program ke Světovému dni vody / 22.3. /     EVVO program

20. 3.  Po 15 : 30        Jarní dílny pro rodiče s dětmi – třída Berušky

21. 3.  Út  16h             Jarní dílny pro rodiče s dětmi – třída Motýlci

27. 3.  Po dopoledne  Fotografování tříd

29. 3.  St dopoledne   Polodenní výlet Kikiland

31. 3.  Pá 10 : 30         Divadlo Koloběžka „Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce“

31. 3.  Pá 16 : 00        Jarní dílny pro rodiče s dětmi  + Noc s Andersenem –  třída Včelky                                   

———————————————————

DUBEN

  5. 4.  St  dopoledne   Putování za velikonočním vajíčkem                edukační program

                                               / program si organizuje každá třída samostatně /

 6. 4.  Čt  Velikonoční prázdniny   / MŠ v provozu /

 7 4.   Pá  Velký pátek / svátek /   / MŠ uzavřena /

10. 4.  Po  Velikonoční pondělí     / MŠ uzavřena /

12. 4. St   9:00 – 11:30   Den otevřených dveří – ukázka, jak to u nás vypadá a jak s dětmi pracujeme

17. 4. – 21. 4.                  EVVO program ke Dni Země 22.4. – týden s EVVO a polytechnickými projekty

                                    / program si organizuje každá třída samostatně /      EVVO program

17. 4. Po 10h   Divadýlko z pytlíčku „Jak na obra“

26. 4. St  10h   Prima Vizus – preventivní vyšetření zraku

28. 4. Pá          Čarodějnický rej v MŠ – dopoledne

Zápisy do ZŠ budou probíhat po celý měsíc duben. Sledujte informace jednotlivých škol.                                                                                                    spolupráce s OÚ +

———————————————————

KVĚTEN

1. 5.    Po    Státní svátek    / MŠ uzavřena /

2. 5.   Út      Celodenní výlet Mirakulum

3. 5.    St      Zápis do MŠ Svojetice

8. 5.    Po    Státní svátek    / MŠ uzavřena /

18. 5.  Čt   Vítání občánků  – odpoledne                               spolupráce s OÚ

26. 5. Pá   Divadlo Harmonika

——————————————————

ČERVEN

1. 6.  Čt        MDD

5. 6.  Po      Pěší výlet po okolí, návštěva ZŠ Stříbrná Skalice / MŠ bez dodávky energie – náhradní program mimo budovu školy /

6. 6. – 9. 6.   Sportovní olympiáda + barevný týden    sportovní program

8. 6. a 15. 6.   15:15 – 16:15   Školka nanečisto             spolupráce s rodiči

12. 6  dopoledne    Dřevíčková dílna s panem Markem Pilňáčkem

?????        Divadlo „Kůzle“

12. 6   Po 16:30 h Informační schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí         spolupráce s rodiči

19. 6. – 23. 6.    Celotýdenní hra pro děti i rodiče – projekt „Společně“

23. 6.  Pá         Pasování předškoláků / třída Včelky /

                         Pěší výlety po okolí                                  EVVO program


 

Další akce – termíny budou upřesněny v průběhu roku

  • Prima Vizus – preventivní vyšetření zraku/ jarní termín /
  • Tématické dílny na třídách pro rodiče s dětmi / podzimní, adventní, jarní /