Organizace dne

Provozní doba mateřské školy :  6: 30 h – 17: 00h

Organizace dne:

6:30 – 8:30  příchod dětí, spontánní hry, kontakt s rodiči

8:30 – 9:15  hra, ranní kruh, tělovýchovná chvilka, hygiena, svačina

9:15 – 9:45   didakticky zacílené činnosti

9:45 – 11:45    pobyt venku

11:45 – 12:15  hygiena, oběd

12:15 – 13:00  klidné hry, příprava na odpočinek

13:00 – 14:30  odpočinek, náhradní nespací aktivity

14:30 – 15:00  hygiena, svačina

15:00 – 17:00  odpolední zájmové činnosti, hry, spontánní činnosti, pobyt venku

 

Děti, které chodí domů po obědě, si rodiče vyzvedávají mezi 12.15 – 12.45 hod.
Ostatní děti se rozcházejí v době od 15,00 – 17,00 hodin.

  • do 7: 00h se všechny děti scházejí ve třídě Včelky
  • od 15: 45h se děti ze třídy Berušky rozcházejí ve třídě Motýlci
  • od 16: 00h se děti ze třídy Vážky rozcházejí ve třídě Včelky, od 16: 30h se rozcházejí ve třídě Motýlci
  • od 16: 30h se děti ze třídy Včelky rozcházejí ve třídě Motýlci

Denní řád je pružný a uzpůsobuje se potřebám dětí, plánům činností, programu i klimatickým podmínkám.

 

Obvyklý denní program

  • spontánní hry : při ranních hrách, při odpoledních činnostech, prostor pro individuální program
  • ranní kruh : téma dne, týdne, důležité události, kalendář, počasí
  • didakticky cílené činnosti : pracovní, tvořivé, prožitkové a další vzdělávací aktivity
  • pohybové aktivity : ve třídách v průběhu her, pravidelné tělovýchovné chvilky na třídách a v tělocvičně školy, při pobytu venku na školní zahradě, v lese, v přírodě
  • odpolední klid : respektujeme u dětí individuální potřebu spánku – všechny děti odpočívají na lehátku při poslechu pohádky, vyprávění, relaxační hudbě – pro děti s nižší potřebou spánku je zajištěna nabídka klidových činností, které nenarušují odpočinek ostatních dětí / prohlížení knih, časopisů, puzzle, Logico Primo … /
  • nespací aktivity pro předškoláky a děti s OŠD probíhají ve třídě Včelky po klidovém poslechu pohádky – nabídka se odvíjí od profilace paní učitelek a potřeb dětí / individuální muzikoterapie, grafomotorická cvičení, percepčně – motorická cvičení, relaxační aktivity, pravidla společenských her, podpora rozvoje všech jazykových rovin …. /

 

Pobyt venku a bezpečnost dětí zajišťují vždy 2 pedagogické pracovnice :

pedagog – pedagog

pedagog – asistent pedagoga

/ v případě nepřítomnosti pedagoga / pedagog – provozní pracovnice