Třídní vzdělávací plán – Včelky

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

—————————————————————

Willy Fog „Cesta od začátku až do konce“

Tento školní rok nás bude provázet Willy Fog. Spolu s ním procestujeme všechny kontinenty se zaměřením na zvířata, která na tom daném kontinentu žijí. Poznáme kulturu, kuchyni a zvláštnosti kontinentů.

Vzdělávací program

V loňském školním roce děti poznávaly centra aktivit, která ve třídě Včelek vznikla a v roce letošním na ně navážeme, kdy děti, které neodešly do ZŠ budou průvodci dětí, které nově do třídy Včelek přijdou.

Struktura týdne bude: pondělí úvod do týdenního/čtrnáctidenního tématu a společná práce napříč centry aktivit. Úterý a čtvrtek činnosti v centrech aktivit. Středa školička a pátek Poslouchánek. V centrech aktivit se děti budou učit spolupracovat s ostatními kamarády, naučí se převzít zodpovědnost za své rozhodnutí.

Práce s chybou – chyba je kamarád.

S pomocí výukových materiálů, výrobků, kreseb, pracovních listů a dalších činností budeme rozvíjet dovednosti a vědomosti v jednotlivých oblastech (zrakové, sluchové, poznávací, sociální a motorické), kterých by měly děti dosáhnout před nástupem do ZŠ.

————————————————

Ranní pamatovaná

Každý den po převléknutí se přemístíme do úlu – vezmeme si svou včelku a dáme jí do úlu nebo postele – přehled, kdo jde po obědě a kdo po spaní.

Cílem je uvědomění si časové posloupnosti a zapamatování si, kdy jde dítě domů.

——————————————

Ranní úkol

Klidný a navozující úkol, ráno po převlečení v šatně spolu s rodičem. Pro děti bývá motivací do činností daného dne, pro rodiče uklidnění po ranním shonu. 😊

————————————————

Včelí kruh

Ranní povídání, aktuality (počasí, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období, narozeniny, jmeniny, ostatní svátky), přivítání se s ostatními dětmi.

Společná kontrola zařazení do úlu. Rozřazení do center aktivit.

Cílem této aktvity je seznámit děti s plánem dne, komunikovat spolu v rámci domluvených pravidel (neskákat do řeči, vyčkat až na mě dojde řada …..).

————————————————

Poslouchánek

Během školního roku budeme každý pátek číst knihu Julese Verna – „Cesta kolem světa za 80 dní“. Děti si budou zaznamenávat slyšené formou kresby do Poslouchánku.

Cílem je postupné prodlužování doby soustředění a vnímání a procvičování sluchového vnímání.

————————————————-

Centra aktivit

Letos navážeme na zkušenosti se zavádění Center aktivit v rámci programu Začít spolu. Centra budou rozdělena na:

 • centrum ateliér
 • centrum manipulace
 • centrum pokusy a objevy
 • centrum Lego
 • centrum knihy a písmena
 • centrum dramatizace
 • centum hudba
 • centrum kostky

————————————————-

ZOO koutek

Členem naší včelí skupiny je želva pardálí Pomelo.

Součástí centra pokusů a objevů je náš ZOO koutek, kde děti v rámci tohoto centra pečují o zvířecího kamaráda. V teplých dnech má Pomelo na školní zahradě ohrádku, kam ho děti dávají, aby se mohl napást čerstvé trávy a součástí výběhu je i velká miska s vodou, kde se má Pomelo možnost vykoupat. O toto vše se zpočátku starají paní učitelky spolu s dětmi a během roku přenechávají péči o Pomela na dětech. Stejně tak jako koupání Pomela v zimních měsících.

Na školní zahradě máme nové záhonky, kde děti pěstují pro Pomela salát a okurky. Děti sledují časovou posloupnost od zasazení semínka, přes péči o rostoucí rostlinku po sklizení.

Cílem Zoo koutku je mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Také uvědomění si odpovědnosti za živého tvora.

—————————————————

Školička

Školička je pravidelný čas, kdy se spolu dětmi věnujeme cílené přípravě na školní docházku.

Cílem je udržení doby pozornosti, rozvoj sluchových a zrakových percepcí, rozvoj předčtenářských a předmatematických kompetencí, grafomotoriky a další.

K činnostem při Školičce využíváme IT tabuli, kde si děti mohou samostaně vyzkoušet úkoly a odbourávame tím také obavu z veřejného projevu před ostatními dětmi, pracovní listy, digitálního robota Cubeta, praktické hry k rozvoji. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a každé se věnuje jedna paní učitelka. Jedna skupina úracuje u stolečku a druhá skupina řízenou hrou na koberci. Po 15-20 minutách se skupiny vymění. V rámci Školičky bude probíhat také rozšiřování digitálních kompetencí.

Školička bude pravidelně ve středu po pobytu venku.

————————————————–

Maxík

Stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou. Program bude zařazován do „Školičky“ a při náhradních nespacích aktivitách.

————————————————-

Relaxační čas

Odpočívání s tématickou pohádkou a relaxační hudbou.

Po společné relaxaci půjdou „nespavci“ do svého centra aktivit, kde pro ně bude připravena náhradní aktivita, která nebude rušit spící kamarády.

————————————————

Klub her

Po obědě – osvojování si pravidel společenských a didaktických her.

Cílem je děti seznámit a naučit společenské kooperaci a vhodnému chování při hrách s důrazem na dodržování dohodnutých a pochopených pravidel.

——————————————

Cestovatelský deník podle Willyho Foga

Každý víkend si jedno z dětí bere deník domů, kde spolu s rodiči do deníku zapíše svou víkendovou aktivitu, která mu připadala nejzajímavější, nejhezčí, prostě nej. Deník si odnáší v cestovatelském kufru spole s plyšovým Willy Foggem.

Cílem této aktivity je společná kooperace dětí a rodičů, společně prožitý čas a uvědomění si prožitků.

—————————————-

Pravidla třídy

ZÁŘÍ

 • Ahoj Včelky !
 • Místo, kde žijeme
 • Já a my – je nám spolu dobře
 • První pozdrav podzimu
 • Koulelo se, koulelo

ŘÍJEN

 • Týden na zahrádce
 • Draku, ty jsi vážně drak
 • Návštěva Londýna

LISTOPAD

 • Vzpomínky na starý podzimní čas
 • Svatý Martin
 • Putování za polární září
 • Advent se blíží

 

PROSINEC

 • My se čertů nebojíme
 • Barborčiny perníčky
 • Vánoce se blíží
 • Vánoční radovánky

LEDEN

 • Nový rok
 • Zimní sporty a radovánky
 • Tučňáci všude kam se podíváš
 • Návštěva u Eskymáků

ÚNOR

 • Zima na severu / 1. skupina / – Lyžařský kurz / 2. skupina /
 • Z pohádky do pohádky
 • Moje rodina
 • Masopust ve Včelkách

BŘEZEN

 • Já člověk
 • Jak funguje lidské tělo
 • Moje emoce
 • První jarní dny ve Včelkách
 • Jedna, dva, tři petrklíč, rozhlédni se – zima pryč

DUBEN

 • Les plný překvapení
 • Hody, hody ….
 • Třídím, třídíš, třídíme
 • Týden čarodějů a čarodějnic

KVĚTEN

 • Zvířecí rodina
 • Hudba kolem nás
 • Pojď si s námi zahrát