Třídní vzdělávací plán – Včelky

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

—————————————————————

Rok s knihovníkem a jeho knihami

Vzdělávací program

Tento školní rok děti bude provázet pan knihovník Emil Knihomol.

Dětem ukáže, co je kniha, kde se knihy ukládají a proč knihovny máme. Bude jim postupně představovat každý měsíc jednu knihu nebo pohádku se kterou potom budeme během následujícího měsíce pracovat ve vzdělávací části. Využijeme téma knihy nebo pohádky v předmatematice, předčtenářské gramotnosti, výtvarné a polytechnické výchově a dále v hudební, dramatické výchově a samozřejmě v pohybových hrách.

Z loňského školního roku zůstávají ve třídě děti, které umí pracovat v centrech aktivit a zapojovat se do projektového vyučování, a tak nám pomohou nově příchozí děti v těchto systémech provázet. Velkým přínosem pro nás budou příchozí děti ze třídy Motýlků, které si v loňském roce centra aktivit již vyzkoušely.

Struktura týdne bude:

 • Pondělí – úvod do týdenního / čtrnáctidenního tématu a společná práce napříč centry aktivit nebo začátek projektu

 • Úterý a čtvrtek – činnosti v centrech aktivit

 • Středa – Školička

 • Pátek –  Poslouchánek

V centrech aktivit se děti budou učit spolupracovat s ostatními kamarády, naučí se převzít zodpovědnost za své rozhodnutí. V projektech zase hledat společná řešení vedoucí ke zdárnému ukončení projektu a uvědomovat si pracovní postup.

Práce s chybou – chyba je kamarád.

S pomocí výukových materiálů, výrobků, kreseb, pracovních listů a dalších činností budeme rozvíjet dovednosti a vědomosti v jednotlivých oblastech (zrakové, sluchové, poznávací, sociální a motorické), kterých by měly děti dosáhnout před nástupem do ZŠ.

————————————————

Ranní úkol

Klidný a navozující úkol k týdennímu tématu, pro děti bývá motivací do činností daného dne.

Ranní pamatovaná

Každý den po převléknutí se přemístíme do úlu – vezmeme si svou včelku a dáme jí do úlu nebo postele – přehled, kdo jde po obědě a kdo po spaní.

Cílem je uvědomění si časové posloupnosti a zapamatování si, kdy jde dítě domů.

————————————————

Včelí kruh

 Ranní povídání, aktuality (počasí, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období, narozeniny, jmeniny, ostatní svátky), přivítání se s ostatními dětmi.

Společná kontrola zařazení do úlu. Rozřazení do center aktivit.

Cílem této aktivity je seznámit děti s plánem dne, komunikovat spolu v rámci domluvených pravidel (neskákat do řeči, vyčkat až na mě dojde řada …..).

————————————————

Centra aktivit

Letos navážeme na zkušenosti se zaváděním Center aktivit v rámci programu Začít spolu.

Centra budou rozdělena na:

 • centrum ateliér

 • centrum manipulace

 • centrum pokusy a objevy

 • centrum Lego

 • centrum knihy a písmena

 • centrum dramatizace

 • centrum hudba

 • centrum kostky

  ————————————————-

  ZOO koutek

  Členem naší včelí skupiny je želva pardálí Pomelo.

   Součástí centra pokusů a objevů je náš ZOO koutek, kde děti v rámci tohoto centra pečují o zvířecího kamaráda. V teplých dnech má Pomelo na školní zahradě ohrádku, kam ho děti dávají, aby se mohl napást čerstvé trávy a součástí výběhu je i velká miska s vodou, kde se má Pomelo možnost vykoupat. O toto vše se zpočátku starají paní učitelky spolu s dětmi a během roku přenechávají péči o Pomela na dětech. Stejně tak jako koupání Pomela v zimních měsících.

  Na školní zahradě máme nové záhonky, kde děti pěstují pro Pomela salát a okurky. Děti sledují časovou posloupnost od zasazení semínka, přes péči o rostoucí rostlinku po sklizení.

  Cílem Zoo koutku je mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Také uvědomění si odpovědnosti za živého tvora.

  —————————————————

  Školička

  Školička je pravidelný čas, kdy se spolu dětmi věnujeme cílené přípravě na školní docházku. Cílem je udržení doby pozornosti, rozvoj sluchových a zrakových percepcí, rozvoj předčtenářských a  předmatematických kompetencí, grafomotoriky a další.

  K činnostem při Školičce využíváme IT tabuli, kde si děti mohou samostatně vyzkoušet úkoly a odbourávame tím také obavu z veřejného projevu před ostatními dětmi, pracovní listy, digitálního robota Cubeta, praktické hry k rozvoji. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a každé se věnuje jedna paní učitelka. Jedna skupina pracuje u stolečku a druhá skupina řízenou hrou na koberci. Po 15-20 minutách se skupiny vymění. V rámci Školičky bude probíhat také rozšiřování digitálních kompetencí.

  Školička bude pravidelně ve středu po pobytu venku.

  ————————————————–

  Klub her

  Po obědě – osvojování si pravidel společenských a didaktických her.

  Cílem je děti seznámit a naučit společenské kooperaci a vhodnému chování při hrách s důrazem na dodržování dohodnutých a pochopených pravidel.

  —————————————-

  Relaxační čas

  Odpočívání s tematickou pohádkou a relaxační hudbou.

  Po společné relaxaci půjdou „nespavci“ do svého centra aktivit, kde pro ně bude připravena náhradní aktivita, která nebude rušit spící kamarády.

  ———————————————-

  Poslouchánek

  Během školního roku budeme každý pátek číst knihy, které nám přinese pan knihovník Emil Knihomol. Děti si budou zaznamenávat slyšené formou kresby do Poslouchánku.

  Cílem je postupné prodlužování doby soustředění a vnímání a procvičování sluchového vnímání.

  ————————————————

  MAXÍK

  Stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou. Program bude zařazován do „Školičky“ a při náhradních nespacích aktivitách.

  ————————————————

  Putovní čtenářský deník

  Každý víkend si jedno z dětí bere deník domů, kde spolu s rodiči do deníku zapíše a namaluje něco ze své oblíbené domácí knihy, takovou, kterou má nejraději, líbí se mu, je pro něj prostě nej.

  Cílem této aktivity je společná kooperace dětí a rodičů, společně prožitý čas s knihou a jejími příběhy

  ————————————————

  Jedním z cílů tohoto roku je probudit v dětech lásku ke knihám, jejich příběhům a pohádkám. Ukázat jim, že kniha je dobrou alternativou k multimediálním obsahům a digitálním zařízením, který nemá být jejich protivníkem, ale platným kolegou.

  —————————————-

  ZÁŘÍ

  • Ahoj Včelky
  • Jeden za všechny, všichni za jednoho !
  • Kamarádky knihy
  • Pohádka „O veliké řepě“
  • Podzim je tu

  ŘÍJEN

  • Procházka podzimní krajinou
  • Bruslení / 1. skupina / – Podzim všemi smysly / 2. skupina /
  • Kam ptáčku letíš ?
  • Stračidelní bubáci

  LISTOPAD

  • Není list jako list
  • Jak to bylo na sv. Martina ?
  • Jakou máš náladu ?
  • Já, ty, my, oni …. jak se cítíme

  PROSINEC

  • Pohádkový advent
  • Adventní čas
  • Velké přípravy
  • Vánoce – zvyky a tradice

  LEDEN

  • My Tři králové jdeme k vám
  • Zimní sporty
  • Ptáci v zimě
  • Z pohádky do pohádky

  ÚNOR

  • Doba ledová
  • Lovci mamutů
  • Naše tělo – smysly
  • Kamarádi stále s námi + lyžařský kurz
  • Týden radosti a smíchu

  BŘEZEN

  • Ve zdravém těle zdravý duch
  • Vesmírné poznávání
  • Vítání jara
  • Kamarádky knihy

  DUBEN

  • Veselé Velikonoce
  • Jaro na dvorku
  • Pečujeme o naši zem
  • Čarodějné koštězkoušky

  KVĚTEN

  • Máme rádi Česko
  • Týden rodiny
  • Práce šlechtí člověka
  • Etiketa aneb zásady společenského chování

  ČERVEN

  • Poznávání okolí
  • Barevný týden + Olympiáda