Zápis do školky

SPÁDOVÁ OBLAST MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE JE KATASTRÁLNÍ  ÚZEMÍ OBCE SVOJETICE.


Dokumenty, které vyplní zákonný zástupce až při přijetí dítěte do MŠ.   

Evidenční list dítěte

Přihláška ke stravování MŠ Svojetice od školního roku 2021 – 2022

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů


 

Den otevřených dveří v MŠ ve školním roce 2021 / 2022  

 

———————————————————————–

S účinností od 1. ledna 2017 je pro děti, které dosáhnou do 31.8. pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:
– státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
– cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
– účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na:
– děti s hlubokým mentálním postižením

Zákonem je stanovena povinnost zákonného zástupce – přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud již není dítětem mateřské školy.
Zákonný zástupce má právo volby pravidelné docházky do spádové mateřské školy nebo zvolit  jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:
– individuální vzdělávání dítěte
– vzdělávání v přípravné třídě základní školy
– nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
– vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, v níž  MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky