Zápis do školky

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE

 

SPÁDOVÁ OBLAST MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE JE KATASTRÁLNÍ  ÚZEMÍ OBCE SVOJETICE.

—————————————-

——————————————————————————————————————————————————————

Dokumenty k zápisu

Mimořádný zápis do Mateřské školy Svojetice :  7. 12. 2023  –  14:30h – 17:00h

Informace k mimořádnému zápisu 2023 – 2024

Kritéria pro přijímání dětí na šk. r. 2023 -2024 – mimořádný zápis

V současné době máme kladné stanovisko od stavebního úřadu, KHS, ZHS.

Nyní dokumentaci posuzuje KÚSK, který povolí navýšení kapacity školy. Věříme, že se proces stihne dokončit včas, aby nástupu dětí od 1. 1. 2024 nic nebránilo.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

——————————————

Žádost o zpětvzetí žádosti k předškolnímu vzdělávání


 

Evidenční list dítěte

Přihláška ke stravování MŠ Svojetice od školního roku 2023 – 2024

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů


 

Den otevřených dveří v MŠ ve školním roce 2023 / 2024

Ukázka, jak to u nás vypadá a jak s dětmi pracujeme. 

———————————————————————–

S účinností od 1. ledna 2017 je pro děti, které dosáhnou do 31.8. pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:
– státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
– cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
– účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na:
– děti s hlubokým mentálním postižením

Zákonem je stanovena povinnost zákonného zástupce – přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud již není dítětem mateřské školy.
Zákonný zástupce má právo volby pravidelné docházky do spádové mateřské školy nebo zvolit  jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:
– individuální vzdělávání dítěte
– vzdělávání v přípravné třídě základní školy
– nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
– vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, v níž  MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky