Zápis do školky

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE

PRO ŠK.R. 2023 / 2024

3. 5. 202

9 : 00h – 17 : 00h
 

SPÁDOVÁ OBLAST MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE JE KATASTRÁLNÍ  ÚZEMÍ OBCE SVOJETICE.

—————————————-

Informace k zápisu do MŠ 2023- 2024

Kritéria pro přijímání dětí na šk. r. 2023 -2024

——————————————————————————————————————————————————————

Dokumenty k zápisu

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

——————————————–

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1

——————————————–

Vyjádření lékaře Заява лікаря

——————————————

Žádost o zpětvzetí žádosti k předškolnímu vzdělávání


Dokumenty, které vyplní zákonný zástupce až při přijetí dítěte do MŠ.   

Evidenční list dítěte

Přihláška ke stravování MŠ Svojetice od školního roku 2023 – 2024

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů


 

Den otevřených dveří v MŠ ve školním roce 2022 / 2023

   12. dubna 2023    

9:00 – 11:30

Ukázka, jak to u nás vypadá a jak s dětmi pracujeme. 

———————————————————————–

S účinností od 1. ledna 2017 je pro děti, které dosáhnou do 31.8. pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:
– státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
– cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
– účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na:
– děti s hlubokým mentálním postižením

Zákonem je stanovena povinnost zákonného zástupce – přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud již není dítětem mateřské školy.
Zákonný zástupce má právo volby pravidelné docházky do spádové mateřské školy nebo zvolit  jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:
– individuální vzdělávání dítěte
– vzdělávání v přípravné třídě základní školy
– nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
– vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, v níž  MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky