Zápis do školky

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE

14. 5. 2024

9h – 17h 

SPÁDOVÁ OBLAST MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE JE KATASTRÁLNÍ  ÚZEMÍ OBCE SVOJETICE.

Informace k zápisu do MŠ 2024- 2025

Kritéria pro přijímání dětí na šk. r. 2024 -2025

—————————————-

——————————————————————————————————————————————————————

Dokumenty k zápisu

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

——————————————

Žádost o zpětvzetí žádosti k předškolnímu vzdělávání


Dokumenty před nástupem do MŠ

Evidenční list dítěte

Přihláška ke stravování MŠ Svojetice od školního roku 2023 – 2024

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů


 

Den otevřených dveří v MŠ ve školním roce 2023 / 2024

Ukázka, jak to u nás vypadá a jak s dětmi pracujeme.

24. 4. 2024

9:00 h – 11:30 h

Den otevřených dveří 24. 4. 2024

———————————————————————–

S účinností od 1. ledna 2017 je pro děti, které dosáhnou do 31.8. pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:
– státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
– cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
– účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na:
– děti s hlubokým mentálním postižením

Zákonem je stanovena povinnost zákonného zástupce – přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud již není dítětem mateřské školy.
Zákonný zástupce má právo volby pravidelné docházky do spádové mateřské školy nebo zvolit  jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:
– individuální vzdělávání dítěte
– vzdělávání v přípravné třídě základní školy
– nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
– vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, v níž  MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky