Distanční vzdělávání

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatřeních (například mimořádným opatřením KHS), nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí z jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy.

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole.

——————————–

Paní učitelky ze všech tříd zasílají pravidelně náměty a aktivity na období, kdy je školka uzavřena.

Další zdroj inspirace je průběžně doplňován i na webových stránkách školy.

———————————————————–

Inspirace

Distancni-vzdelavani-v-MS

www.predskolaci.cz

www.sikovny-cvrcek.cz

www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/ 

Dětské stránky

vytvarna-vychova.cz

—————————————————————–