Školné

Školní rok 2023 / 2024

Úplata za vzdělávání 2023-2024 – pokyn ředitelky

Příloha č. 1 NI

———————————————

Číslo účtu : 181876035/0300       

Školné :                                                     

Ředitelka Mateřské školy Svojetice stanovila v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14 / 2005 sb. ,o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

výši měsíční úplaty na školní rok 2023 / 2024 ve výši              1 005,- Kč.

Částka vybraná za úplatu je příjmem mateřské školy.

17. 5. 2023         Sylva Miškovská – ředitelka MŠ

————————————————————————————————————————

Splatnost úplaty – školné

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce

na účet MŠ – č.ú. – 181876035/0300 – variabilní symbol = datum narození dítěte

Při zadání příkazu pro platbu zadejte : jméno dítěte + poznámka ŠKOLNÉ

Školkovné neplatí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, děti s odkladem školní docházky.

 

Školné se platí na ten daný měsíc.

—————————————

Školní rok 2024 / 2025

Úplata za vzdělávání 2024-2025 – pokyn ředitelky

priloha_1341103793_0_ObecStanovení_Podepsano

—————————————-

Číslo účtu : 181876035/0300       

Školné :                                                     

V souvislosti s novelou §123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů, nově stanovuje výši úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovatel.

Měsíční výše  úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2024 / 2025 v mateřské škole Svojetice je na základě §99 odst. 2 zákona o obcích stanovena starostkou obce ve výši              1 200,- Kč.

Částka vybraná za úplatu je příjmem mateřské školy.

15. 4. 2024         Sylva Miškovská – ředitelka MŠ

—————————————-

Splatnost úplaty – školné

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce

na účet MŠ – č.ú. – 181876035/0300 – variabilní symbol = datum narození dítěte

Při zadání příkazu pro platbu zadejte : jméno dítěte + poznámka ŠKOLNÉ

Školkovné neplatí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, děti s odkladem školní docházky.

————————————-