Školné

Školní rok 2023 / 2024

Úplata za vzdělávání 2023-2024 – pokyn ředitelky

Příloha č. 1 NI

———————————————

Číslo účtu : 181876035/0300       

Školné :                                                     

Ředitelka Mateřské školy Svojetice stanovila v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14 / 2005 sb. ,o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

výši měsíční úplaty na školní rok 2023 / 2024 ve výši              1 005,- Kč.

Částka vybraná za úplatu je příjmem mateřské školy.

17. 5. 2023         Sylva Miškovská – ředitelka MŠ

————————————————————————————————————————

Splatnost úplaty – školné

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce

na účet MŠ – č.ú. – 181876035/0300 – variabilní symbol = datum narození dítěte

Při zadání příkazu pro platbu zadejte : jméno dítěte + poznámka ŠKOLNÉ

Školkovné neplatí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, děti s odkladem školní docházky.

 

Školné se platí na ten daný měsíc.