Školné

Školní rok 2021 / 2022

Úplata za vzdělávání 2021-2022 – pokyn ředitelky

Neinvestiční výdaje pro výpočet školného pro rok 2021 – 2022

——————————————————-

Číslo účtu : 181876035/0300       

Školné :                                                     

Ředitelka Mateřské školy Svojetice stanovila v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14 / 2005 sb. ,o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

výši měsíční úplaty na školní rok 2021 / 2022  ve výši               773,- Kč.

Částka vybraná za úplatu je příjmem mateřské školy.

9. 4. 2021          Sylva Miškovská – ředitelka MŠ

————————————————————————————————————————

Splatnost úplaty – školné

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce

na účet MŠ – č.ú. – 181876035/0300 – variabilní symbol = datum narození dítěte

Při zadání příkazu pro platbu zadejte : jméno dítěte + poznámka ŠKOLNÉ

Školkovné neplatí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, děti s odkladem školní docházky.

 

Školné se platí na ten daný měsíc.

——————————————————————————————————

Školní rok 2022 / 2023

Úplata za vzdělávání 2022-2023 – pokyn ředitelky

Příloha č 1 NI výdaje

——————————————————-

Číslo účtu : 181876035/0300       

Školné :                                                     

Ředitelka Mateřské školy Svojetice stanovila v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14 / 2005 sb. ,o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

výši měsíční úplaty na školní rok 2022 / 2023 ve výši              1 043,- Kč.

Částka vybraná za úplatu je příjmem mateřské školy.

13. 3. 2022          Sylva Miškovská – ředitelka MŠ

————————————————————————————————————————

Splatnost úplaty – školné

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce

na účet MŠ – č.ú. – 181876035/0300 – variabilní symbol = datum narození dítěte

Při zadání příkazu pro platbu zadejte : jméno dítěte + poznámka ŠKOLNÉ

Školkovné neplatí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, děti s odkladem školní docházky.

 

Školné se platí na ten daný měsíc.

——————————————————————————————————————————–