Ježíškova vnoučata

  • projekt Českého rozhlasu
  • MŠ Svojetice se do projektu zařadila poprvé v roce 2018
  • v předešlých letech se škola zaměřila na mezigenerační vztahy formou veřejných vystoupení pro seniory a spolek Baráčníků, výrobou dárků a drobného pohoštění

Cíl projektu :

  • splnit přání osamělým seniorům nejenom v domovech pro seniory
  • podpora mezigeneračních vztahů

Školní  rok 2023 / 2024

Každý rok v adventní čas vyráží paní učitelky s dětmi do ulic Svojetic. Každá třída má své ulice, kam roznáší přání do poštovních schránek. Vzdálené úseky nebo frekventované cesty nám pomáhají zajistit rodiče s dětmi, paní školnice a paní učitelky.
Letos první přání putovala do schránek v třetím adventním týdnu.

 

Školní rok 2022 / 2023

Mateřská škola Svojetice se do projektu zařadila poprvé v roce 2018, kdy třída Včelky s paní učitelkou potěšily obrázky a vánočním přáním babičky z Domova pro seniory v Krnově.

V předešlých letech se škola zaměřila na mezigenerační vztahy formou veřejných vystoupení pro seniory a spolek Baráčníků, výrobou dárků a drobného pohoštění.

Epidemiologická situace v roce 2020 nám neumožnila realizovat tradiční akce pro veřejnost v podobě vystoupení. Podařilo se nám vnést radost, alespoň do domovních schránek, v podobě přání. Děti se staly nejenom tvůrci přáníček, ale i poštovními doručovateli.

Bohužel ani rok 2021 nám s ohledem na epidemiologickou situaci neumožnil osobní setkání s veřejností. Řešení se našlo a to v začínající tradici z předešlého roku, kterým se stalo roznášení vánočních překvapení dětmi a paní učitelkami do poštovních schránek našich spolubydlících.

I tento rok jsou naši malí listonoši připraveni rozdávat potěšení. Vyrobeno mají, obálky jsou nachystané, tedy pouze nazout boty a vydat se na roznášku.

 

Školní  rok 2021 / 2022

Bohužel ani letošní rok nám s ohledem na epidemiologickou situaci neumožnil osobní setkání s veřejností. Řešení se našlo a to v začínající tradici z loňského roku, kterým se stalo roznášení vánočních přáníček dětmi a paní učitelkami do poštovních schránek našich spolubydlících.

 

Školní rok 2020 / 2021

Epidemiologická situace v roce 2020 nám neumožnila realizovat tradiční akce pro veřejnost v podobě vystoupení, návštěvy dětí u našich babiček a dědečků.

Podařilo se nám vnést radost, alespoň do domovních schránek, v podobě přání. Děti se staly nejenom tvůrci přáníček, ale i poštovními doručovateli.

 

Školní  rok 2019 / 2020

27. 11. – 28.11. – adventní výstava v MŠ

13. 12. – veřejné vystoupení pro seniory, pohoštění, drobné vlastnoručně dárky

19. 12. – návštěva místní babičky dětmi ze třídy Včelky + zpívání vánočních koled a předání výrobků z tvořivých rukou dětí

———————————————————————-

Zprvu jsme chtěli opět naše výrobky zaslat na adresu Českého rozhlasu. Získali jsme tuto informaci, a tak jsme se podle ní zařídili.

DOPIS Z ČESKÉHO ROZHLASU

Děkuji za zájem o zapojení do Ježíškových vnoučat. Určitě je možné se zapojit i tento rok, Ale je tu výrazná, leč logická, změna oproti loňskému ročníku J
Pochopili jsme, že je hloupost zanechávat zbytečnou ekologickou stopu tím, že budou jezdit náklaďáky přání do rozhlasu a odtud pak do domovů v Česku. Když je tu přece daleko lepší a méně krátkozraké řešení.

Namalujte s dětmi ve školce přáníčka a doneste je do domova ve vašem městě. Vezměte celou třídu, krabici přáníček a běžte babičkám a dědům zazpívat nebo říct pár básniček. Rozdat smích a pomazlit. A prosíme… Pak se tam zase vraťte.

Za týden, za měsíc, ….prostě vraťte.

Budeme rádi, pokud nám zašlete fotografie o které se budete chtít podělit s ostatními, velmi rádi je zveřejníme.

Ježíškova vnoučata

Školní rok 2018 / 2019

28. 11. – 29.11. – adventní výstava v MŠ

13. 12. – veřejné vystoupení pro seniory, pohoštění, drobné vlastnoručně dárky

třída Včelky s paní učitelkou Pavlou Pácovou potěšily obrázky a vánočním přáním paní Jiřinku ( 85 let ) z Domova pro seniory v Krnově