Fond Sidus

Fond Sidus je nezisková organizace, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné,

a to po finanční i materiální stránce.

Fond Sidus byl založen 25.8.2006 jako obecně prospěšná společnost (o.p.s.).

V roce 2015 byl transformován, v rámci neziskových organizací, a zapsán jako ústav (z.ú.).

Mateřská škola Svojetice spolupracuje s organizací pravidelně od roku 2008.