Zaměření třídy – Vážky

Paní učitelky :

Mgr. Kristýna Vondrašová

Vendula Dvořáková

Asistent pedagoga : Martina Novotná

 

Kontakty na třídu :

Email : vazky.svojetice@seznam.cz

Tel :  731 219 952

Zahájení provozu třídy Vážky od 1. 1. 2024

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV nazvaného “ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM „   / k dispozici  v MŠ  v hlavním vestibulu /.

Pro pedagogickou činnost jsou vytvářeny třídní plány, individuální plány pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, vyrovnávací plány pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Plány vycházejí ze školního vzdělávacího plánu a z doporučení odborníků PPP, SPC.

Veškeré činnosti směřují k rozvoji samostatnosti dítěte, k získání jistoty v sebeobsluze, k praktickým dovednostem a vlastnímu rozhodování.

 

Zaměření třídy – adaptační

Věková skladba : třída s kapacitou 18 dětí  / zpravidla 3 – 4 roky /

Hlavní cíle třídy Vážky :

  • upevňování a rozvíjení sebeobslužných dovedností a samostatnosti odpovídající věku / hygiena, stolování, oblékání /
  • zvládnout odloučení od rodiny
  • přijmout nové kamarády a získat jistotu v menším kolektivu dětí
  • pozvolný přechod z hry vedle sebe v hru společnou, poznávání druhého
  • zapojit se do činností ve třídě a sdílet radost ze zvládnutého
  • zvládnout jednoduchá pravidla hry
  • první experimentování a bádání s různými druhy materiálů / tvořivé činnosti, EVVO program /
  • převažující metody a formy práce : nápodoba a přejímání vzorů

 

Integrované bloky Školního vzdělávacího programu MŠ Svojetice

Roční plán 2023 – 2024

 

Organizace dne :

 

6,30 – 8,45     ranní hry, spontánní hry, úklidové činnosti, ranní kruh

8,45 – 9,25     ranní pohybové chvilky, hygiena, svačina

9,25 – 9,45     didakticky zacílené činnosti

9,45 – 11,45   oblékání a pobyt venku

11,45 – 12,30  hygiena, oběd

12,30 – 13,00  příprava na odpočinek

13,00 – 14,30  odpočinek, náhradní nespací aktivity

14,30 – 17,00  hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, hry,  spontánní činosti, pobyt venku

    

 Do  7,00  se děti ze třídy Vážky scházejí ve třídě Včelky.

Od 16,00  do 16,30  se děti ze třídy Vážky rozcházejí ve třídě Včelky, od 16,30  do 17,00 ve třídě Motýlci.