Úřední deska

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí zápis 2022

Rozhodnutí o přijetí zápis 2022 – dodatečné přijetí

Postup správního řádu 2022

—————————————————————————

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI UA

9. 6. 2022 v 11:00h – 13:00h

Vyhlášení zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1

—————————————————————————

Věc : oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Svojetice

Ředitelka Mateřské školy Svojetice Sylva Miškovská sděluje :

V souladu s §3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy po projednání se zřizovatelem Obcí Svojetice

přerušení provozu mateřské školy v době od 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

Školní rok 2022/ 2023 začne pro děti ve čtvrtek 1. 9. 2022.

V době uzavření školy budou probíhat nutné opravy a údržba budovy.

————————————————————-

Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v době od 2. května do 16. května kalendářního roku.

Mateřská škola Svojetice má stanoven termín zápisu

4. 5. 2022 od 9,00 – 17,00 hodin

Informace k zápisu do MŠ 2022 – 2023

Kritéria pro přijímání dětí na šk. r. 2022-2023