Úřední deska

Věc : oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Svojetice

Uzavření MŠ – 27. 11. 2023

Oznámení o zapojení do stávky 27. 11. 2023

————————————————-

Věc: oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Svojetice

Ředitelka Mateřské školy Svojetice Sylva Miškovská sděluje :

V souladu s §3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy po projednání se zřizovatelem Obcí Svojetice

přerušení provozu mateřské školy v době od 27. 12. 2023 29. 12. 2023

———————————————————–

Návrh rozpočtu MŠ Svojetice na rok 2024

Návrh rozpočtu MŠ Svojetice na roky 2025-2027

———————–

Návrh rozpočtu MŠ Svojetice na rok 2023

Návrh rozpočtu MŠ Svojetice na roky 2024-2026

————————

Grafické znázornění k organizačnímu řádu k 1.9.2023

———————–

GDPR – osobní údaje ve škole