Úřední deska

Věc : oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Svojetice

Ředitelka Mateřské školy Svojetice Sylva Miškovská sděluje :

V souladu s §3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy po projednání se zřizovatelem Obcí Svojetice

přerušení provozu mateřské školy v době od 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

Školní rok 2022/ 2023 začne pro děti ve čtvrtek 1. 9. 2022.

V době uzavření školy budou probíhat nutné opravy a údržba budovy.