Úřední deska

———————————————————-

Výsledky přijímacího řízení

Postup správního řádu 2023

Oznámení o rozhodnutí přijetí k předškolnímu vzdělávání

Příloha s informacemi pro nepřijaté žadatele – zkapacitnění školy

Informační schůzka +Školka nanečisto

———————————————————–

Věc: oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Svojetice

Ředitelka Mateřské školy Svojetice Sylva Miškovská sděluje :

V souladu s §3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy po projednání se zřizovatelem Obcí Svojetice

přerušení provozu mateřské školy v době od  1. 7. 2023 – 31. 8. 2023

Školní rok 2023 / 2024  začne pro děti v pátek 1. 9. 2023

Uzavření MŠ – letní prázdniny 2023

———————————————————

Návrh rozpočtu MŠ Svojetice na rok 2023

Návrh rozpočtu MŠ Svojetice na roky 2024-2026

————————

Grafické znázornění k organizačnímu řádu k 1.9.2022

———————–

GDPR – osobní údaje ve škole