Úřední deska

————————————————————

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Ředitelka Mateřské školy Svojetice Sylva Miškovská sděluje :

V souladu s §3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy po projednání se zřizovatelem Obcí Svojetice

přerušení provozu mateřské školy v době od 27. 12. 2021 31. 12. 2021

Ve Svojeticích 24. 10. 2021

———————————————————

Návrh rozpočtu MŠ Svojetice na rok 2021

Návrh rozpočtu MŠ Svojetice na roky 2022 -2024 – střednědobý výhled

———————–

Grafické znázornění k organizačnímu řádu

———————–

GDPR – osobní údaje ve škole