Úřední deska

Věc: oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Svojetice

Ředitelka Mateřské školy Svojetice Sylva Miškovská sděluje :

V souladu s §3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy po projednání se zřizovatelem Obcí Svojetice

přerušení provozu mateřské školy v době od 1. 7. 2024 30. 8. 2024

V době uzavření školy proběhnou nutné opravy a výmalba celé školy.

Školní rok 2024 / 2025 začne pro děti v pondělí 2. 9. 2024

———————————————————–

Návrh rozpočtu MŠ Svojetice na rok 2024

Návrh rozpočtu MŠ Svojetice na roky 2025-2027

———————–

Grafické znázornění k organizačnímu řádu k 1.2.2024

————————

GDPR – osobní údaje ve škole