Školička

Cílená příprava na vstup do ZŠ v rámci dopoledního bloku  –    ZDARMA

TŘÍDA VČELKY

  • předškolní děti
  • středa –  9: 15 h – 9: 45 h

PROGRAM A NÁPLŇ

  • vzdělávací programy na IT
  • pracovní listy Logošík
  • prvky stimulačního programu Maxík
  • světelné tabulky na grafomotoriku, prostorová cvičení, Logico Picolo, Magpad, GeoBoards, Klokanovy kapsy …
  • návštěva 1.tříd