Školička

Cílená příprava na vstup do ZŠ v rámci dopoledního bloku  –    ZDARMA

TŘÍDA MOTÝLCI

  • většinová skladba předškolní děti
  • program bude probíhat průběžně

TŘÍDA VČELKY

  • předškolní děti
  • středa –  9: 15 h – 9: 45 h  + průběžně  / třída se rozdělí na 2 pracovní skupiny – mladší s vlastním programem, předškoláci „Školička“

PROGRAM A NÁPLŇ

  • vzdělávací programy na IT
  • pracovní listy Logošík
  • prvky stimulačního programu Maxík
  • světelné tabulky na grafomotoriku, prostorová cvičení, Logico Picolo, Magpad, GeoBoards, Klokanovy kapsy …
  • návštěva 1.tříd
  • pracovní sešity Taktik