Logopedická prevence

Logopedická depistáž vedená p. logopedkou Mgr. Zuzanou Hauzarovou probíhá v MŠ 1x ročně / září /.

Logopedická prevence a logopedické chvilky jsou pravidelně zařazovány do denních aktivit v každé třídě.

V každé třídě jsou paní učitelky , které jsou  absolventky kurzu  Logopedická prevence u dětí.

 

OBSAH KOLEKTIVNÍCH LOGOPEDICKÝCH CHVILEK  – Jazykohrátky

  •     Dechová a fonační cvičení
  •     Artikulační cvičení a nápodoba zvuku
  •     Cvičení rozvíjející sluchovou percepci
  •     Cvičení rozvíjející zrakovou percepci
  •     Cvičení na rozvoj grafomotoriky
  •     Cvičení rozvíjející rytmické schopnosti
  •     Cvičení rozvíjející rozumové schopnosti
  •     Rozvoj jednotlivých jazykových rovin

Mluvi-vase-dite-spravne