Instalace nových herních prvků na školní zahradě „Stezka odvahy“

Výzdoba školní knihovny

Nová kronika za rok 2019 / 2020