Vysvětlení k provozní době MŠ od 15.2.

Vážení rodiče,

objevují se dotazy, zda bude zachován provoz školy ve všech třídách od 7h do 17h.

Odpověď :

Všechny třídy budou v provozu od 7h do 17h, aniž by došlo ke spojování dětí.

Sylva Miškovská – ředitelka školy                               Dne 12. 2. 2021

—————————————————————-

Otevření MŠ od 15. 2. 2021

Vážení rodiče,

od 15.2. 2021 je mateřská škola opět v provozu.

Z důvodu doporučení KHS (s odkazem na zákon č.258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví) v souvislosti s onemocněním COVID 19 přistupuji od pondělí 15. února 2021 k úpravě organizace pobytu dětí v mateřské škole. Děti se budou při příchodu a odchodu scházet a rozcházet ve svých kmenových třídách. Bude omezen vzájemný kontakt mezi třídami, aby v případě prokázání nové nákazy, došlo k uzavření třídy nikoliv celé budovy.

Přes polovinu zaměstnanců si onemocněním prošlo nyní, nemělo by / doufejme / ani ze strany personální dojít k takto razantní uzavírce školy.

Pobyt dětí venku bude probíhat za standartních podmínek.

Změny v únorovém termínovníku :

  • 25.2. divadlo je přesunuto na jarní termín
  • 26.2. karneval proběhne na kmenových třídách / děti i my si to na svých třídách užijeme /

Situace ohledně kroužků / flétna, keramika, angličtina / je v řešení. Informace doplním po jednání s lektory.

Dodržujte, prosím, nadále pravidlo 3R, dobu pobytu v MŠ zkraťte na nezbytně nutnou.

Toto opatření platí od 15.2.2021 do odvolání.

Děkuji za za spolupráci a Všem přeji pevné zdraví

Sylva Miškovská – ředitelka MŠ                                              Dne 11. 2. 2021

———————————————————-

Oznámení o uzavření školy KHSSC do 12. 2. 2021

Vážení rodiče,

dopoledne jsem obdržela rozhodnutí z KHS, které přikládám níže :

priloha_869996140_0_2._Rozhodnuti-uzavreni_skoly_z_duvodu_COVID-19-MS_Svojetice

Mateřská škola bude uzavřena do 12.2.

Vzhledem k uvedeným okolnostem máte po tuto dobu nárok na čerpání OČR.

Všem přeji pevné zdraví

Sylva Miškovská – ředitelka MŠ Svojetice                          Dne 5. 2. 2021

—————————————————–

Aktualizace informací k uzavření školy – 3. 2. 2021

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu nemoci Covid-19 v naší mateřské škole, je školka od pondělí 25. 1. 2021 z rozhodnutí Krajské hygienické stanice (dále jen KHS) a po dohodě se zřizovatelem uzavřena.

Uzavření v tuto chvíli platí do pátku 5. 2. 2021.

Bohužel došlo k nákaze i u většího počtu zaměstnanců školy. Jejich izolace a rekonvalescence není stále u konce. Dnes jsem situaci konzultovala s KHS, kde se projednává rozhodnutí o prodloužení uzavření školy do 12. 2. 2021. O rozhodnutí Vás budu informovat ihned, jak jej obdržím.

Na toto období by se nadále vztahovalo OČR z důvodu uzavírky školy.

Školné za období uzavření školy / zdroj MŠMT /

„Ve veřejných mateřských školách stanoví ředitel/ka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení provozu.“

Tzn. za období, kdy bude škola ze strany KHS uzavřena, Vám bude při závěrečném vyúčtování na konci školního roku / červenec 2021 / vrácena tato částka společně s přeplatky za stravné.

Potvrzení o úhradě školného za rok 2020

Formulář pro uplatnění slevy na dani za uhrazené školné v roce 2020 Vám bude na vyžádání zaslán elektronickou cestou. Kontaktní email : skolka@svojetice.cz

 

Všem nemocným dětem a jejich rodinám přeji brzké uzdravení.

Sylva Miškovská – ředitelka školy                                                         Dne 3. 2. 2021

—————————————————-

Oznámení o uzavření školy KHSSC – 25.1. 2021 – 5. 2. 2021

Vážení rodiče,

odpoledne jsem obdržela rozhodnutí z KHS, které přikládám níže :

priloha_865593793_0_Rozhodnuti-uzavreni_skoly_z_duvodu_COVID-19-MS_Svojetice

Mateřská škola bude uzavřena 25.1. – 5.2.

Vzhledem k uvedeným okolnostem máte po tuto dobu nárok na čerpání OČR, jak bylo uvedeno v předešlém příspěvku na webu a emailu, který Vám byl rozeslán prostřednictvím třídních emailů.

Všem přeji pevné zdraví

Sylva Miškovská – ředitelka MŠ Svojetice                                            Dne 25. 1. 2021

———————————————-

Nové informace z KHS k výskytu nemoci Covid-19 v MŠ – 22.1.

Vážení rodiče,

odpoledne jsem obdržela stanovisko KHS o dalším postupu pro naši školu.

  • MŠ bude z rozhodnutí KHS v týdnu 25.1. – 29.1. zcela uzavřena.
  • Rozhodnutí bude škole předáno datovou schránkou v pondělí 25.1.
  • Na třídu Včelky se vztahuje karanténa pro děti, které byly tento týden v MŠ / předán dopis z KHS /
  • Na ostatní třídy se karanténa nevztahuje, ale vzhledem k počtu zaměstnanců v karanténě není provoz realizovatelný.
  • V době uzavření školy KHS mají i rodiče dětí, kteří nejsou v karanténě nárok na týden 25.1. – 29.1. čerpat OČR.
  • Čerpání OČR u dětí,kteří jsou v karanténě, přišlo v informačním emailu rodičům z KHS.

Informace k OČR při uzavření školy KHS

https://www.mpsv.cz/osetrovne

https://www.cssz.cz/web/cz/-/narok-na-krizove-osetrovne-potrva-minimalne-do-22-ledna-2021

Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na  webu

https://www.cssz.cz/…/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi…

Nově nevyplňuje žádost ředitelka MŠ  (tak jak tomu bylo na jaře), ale rodiče vyplňují formulář sami.

Děkuji Vám za vynikající spolupráci.

Sylva Miškovská – ředitelka MŠ Svojetice                                    Dne 22.1.2021

———————————————

COVID 19 v MŠ

Vážení rodiče,

dnes odpoledne jsem byla informována, že ve třídě Včelky došlo ke kontaktu s pozitivně testovanou osobou na Covid-19.

4 zaměstnanci jsou od dnešního odpoledne v karanténě.

Z dnešní komunikace s KHS, kterou jsem ihned informovala, abych získala pokyny, co to znamená pro školu a děti vyplynulo :

a) více informací dostanu odpoledne během pátku 22.1.

b) příprava seznamu kontaktů od 18.1.

c) škole bude předán postup pro zákonné zástupce

Vzhledem k okolnostem a provozním komplikacím, kdy čekáme na další pokyn hygieny, jsem přistoupila k uzavření školy na pátek 22.1.2021

O dalších krocích budete informováni ihned, jakmile budou tyto kroky ze strany KHS známy.

Děkuji Vám za pochopení a trpělivost.

Sylva Miškovská – ředitelka školy                                                  Dne 21.1.2021