Dobrá škola II

Projekt na Podporu digitálních kompetencí učitelů

 

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_067
Název výzvy: Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního
vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Dobrá škola II

Dobrá škola II v části projektu pro  MŠ se účastníme  jako nefinanční partneři.

 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012338

Celková částka: 8 045 315,00 Kč

Anotace projektu:
Cílem projektu je vytvořit dva vzdělávací programy (pro MŠ a ZŠ) zaměřené na rozvoj digitálních
kompetencí pedagogů, které budou ověřeny na 12 mateřských a 12 základních školách.
Každý vzdělávací program bude obsahovat 5 částí (profesní zapojení učitele, digitální zdroje, digitální
hodnocení, výuka, podpora žáků), obsah a rozsah bude přizpůsoben typu školy a počátečním
dovednostem pedagogů.
Výstupy projektu budou sloužit pro následnou multiplikaci na jiných školách.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2019
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

Na škole zajišťuje projekt ředitelka školy.

Informační seminář  / podzim 2020 /