Hmyzoviště

Časopis Mateřské školy Svojetice

Časopis je určen pouze pro potřeby školy.

Vydání : 1x ročně

Výtisk je dostupný v tištěné podobě v budově Mateřské školy.

   Obsah : 9 / 2021

   • personální obsazení
   • kontakty
   • nadstandartní aktivity
   • co nás čeká v 1. a 2. pololetí
   • podzimní procházka
   • základní barvy
   • spolupráce s rodiči
   • LYFLE – aplikace pro lepší komunikaci

   Obsah : 9 / 2020

   • personální obsazení
   • kontakty
   • nadstandartní aktivity
   • co nás čeká v 1. a 2. pololetí
   • skrývačka
   • barevný diktát
   • spolupráce s rodiči
   • nové zahradní prvky
   • pozvánka na výstavu
   • ZOO koutek

    

   Obsah : 9 / 2019

   • personální obsazení
   • kontakty
   • nadstandartní aktivity
   • termínovník
   • omalovánky s básničkou
   • barevný diktát
   • ZOO koutek
   • spolupráce s rodiči

   Obsah : 5 / 2019

   • pozvánka na „Pirátskou slavnost“ – 15.6.
   • přebrepty ze školky
   • pirátský výlet
   • pirátská mapa
   • co se nám podařilo
   • co nás ještě čeká
   • pozvánka na  „Školku nanečisto“

   Obsah : 9 / 2018

   • personální obsazení
   • kontakty
   • nadstandartní aktivity
   • termínovník
   • omalovánky a stínohra
   • básnička

   Obsah : 5 / 2018

   • pozvánka na „Duhovou  slavnost“ – 16.6.
   • přebrepty ze školky
   • výlet do herního parku Žirafa
   • bludiště a omalovánky
   • článek „Zdravá pětka“
   • EVVO program ke Dni Země
   • pozvánka na  „Školku nanečisto“

   Obsah : 12 / 2017

   • poděkování
   • lyžařský kurz
   • dětské sudoku a spojovačky
   • vyslechnuto od dětí
   • novinky ve Včelkách + vystoupení Motýlci
   • článek „Zdravá pětka“
   • proměny školní zahrady
   • novoroční přání

   Obsah : 9 / 2017

   • personální obsazení
   • kontakty
   • nabídka kroužků
   • co nás čeká
   • omalovánky s básničkami
   • společenská hra
   • grafomotorika, držení tužky