OP VVV

Projekt MŠ SVOJETICE 63 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, DVPP zaměřené na čtenářskou/matematickou pregramotnost a osobnostně sociální rozvoj.

Doba realizace : 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Plakát_publicita