Svět nekončí za vrátky 

Se Sokolem do života

Naše mateřská škola / třída Berušky a třída Motýlci /  je od září 2019 zapojena do projektu České obce sokolské  „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“. V projektu pokračuje třída Berušky a Motýlci i ve školním roce 2020 / 2021.

Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem  pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Obsah projektu