Školní zahrada

Školní rok 2021 / 2022

Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

LEDEN – BŘEZEN

  • projekt „Stojany na kola“ – příprava a úklid vhodného místa pro stojany na dětská kola, koloběžky, odrážedla – spolupráce s rodiči
  • výběr a nákup stojanů na kola

Stojany na kola v MŠ

Začátkem ledna tohoto roku jsem obdržela podnět z  rodičovských řad.

„Dobrý den paní ředitelko,
Chtěla jsem požádat o to, aby školka začala přemýšlet o nějaké možnosti umístění stojanu na kola, odrážedla a koloběžky pro děti. Řešila jsem to už s více rodiči a všechny by to uvítali. Existuje už docela dost projektů, které podporují takovéto nápady z hlediska ekologie, sportu atd., víte že ve Svojeticích jezdí pro děti i pár metrů autem. Tímto by se to mohlo omezit. Pokud by byla nějaká anketa, mohl by se pak vybrat i nějaký obnos, kdyby s tím většina rodičů souhlasila.“

Protože se jednalo o dobrý podnět, rozjela se akce : „Kam s ním ?“

Nejtěžším bodem v našem plánu se ukázalo vymezit prostor, kam se stojany. S  místem v průčelí mají problém hasiči, u branky se plánuje výhledově chodník / s tím spojeny změny parametrů zahrady /, u koloběžkové dráhy z hlediska bezpečnosti nic stát nemá. Nakonec se nám podařilo najít místo, se kterým nemá žádný kontrolní orgán problém. Je stranou a má i vlastní vstup.

V lednu byl vyvezen materiál, který tam být nemusel. V únoru byly pořízeny stojany. O březnovém víkendu je manžel paní učitelky Terezky namontoval  a v druhé polovině března maminka ze třídy Včelky pořídila a instalovala rákosovou zástěnu u plotu.

Zvoleno bylo nejjednodušší řešení, protože od září probíhají přípravy a zpracování projektu k revitalizaci školní zahrady. Projekt je vázán na dotace, které zatím nejsou vyhlášeny.

Co z toho vyplývá ?

  • místo parkoviště pro kola je označeno logem – parkoviště pro kola

  • parkoviště je za zahradním domečkem

  • prostor je uzavíratelný vrátky, tzn. nemusíme při pobytu na školní zahradě opakovaně řešit vypůjčení kola jiným dítětem

  • pokud by kol bylo víc než stojanů, lze ostatní kola postavit k plotu

    Komu je cykloparkoviště určeno ?

    • našim malým cyklistům, kteří si chtějí nechat školo zaparkované u školky

    Zabezpečení kol ?

    • v době příchodu a odchodu dětí, je areál zahrady odemčený, mimo příchod je uzamčený

    • pokud chcete kola malých cyklistů zabezpečit, opatřete je zámkem na kola

    • za kola škola nepřebírá odpovědnost

    PROSINEC

    • prezentace konceptu řešení zahrady MŠ –  Life4arch

    LISTOPAD

    • objednávka na zpracování návrhu revitalizace školní zahrady – schváleno 24. 11.  na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Svojetice

      ZÁŘÍ

      • první jednání se zahradním projektantem
      • ukázka areálu, seznámení s požadavky a potřebami školy

      SRPEN

      • předložení dokumentu  zřizovateli „Školní zahrada – strategické cíle 2021 – 2025“
      • příprava společného projektu

      ČERVENEC

      • příprava dokumentu „Školní zahrada – strategické cíle 2021 – 2025“

      Školní zahrada – strategické cíle pro rok 2021 – 2025

       

      Školní rok 2020 / 2021

      Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

       Jarní úpravy

      • péče o záhony, sběr výpěstků
      • instalace a montáž nového herního prvku „Stezka odvahy“

      Podzimní úpravy

      • odstranění dřevěného oblouku, původně dendrofonu z důvodu hniloby dřeva / pomoc dvou tatínků ze třídy Motýlci – děkujeme /
      • objednávka nového herního prvku na vzniklý prostor po dendrofonu / částečně hrazeno ze sponzorského daru od rodiny ze třídy Včelky – děkujeme /
      • instalace prvku v březnu – odvíjí se podle klimatických podmínek

      Plány na léto !

      • hrací věž se skluzavkou – oprava, brus, nová lazura, výměna proutěné střechy za střechu dřevěnou
      • výměna pružinových houpadel za nová a úprava terénu po odstranění původních herních prvků

      Školní rok 2019 / 2020

      Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

      Proměny školní zahrady během léta !

      • renovace zahradní kuchyňky
      • nová vrátka vedoucí k Hmyzímu koutku aneb s lupou i bez lupy
      • renovace kruhové lavice
      • byl pořízen dětský zahradní nábytek

      Nezahálíme ani na podzim !

      • všechny keře a stromy prošly řezem, střihem
      • založení levandulových záhonů
      • příprava prostor na relaxační zónu a zakládání nových záhonů
      • podzim přilákal na zahradu nového obyvatele
      • v rámci říjnového EVVO programu a projektu Den stromů jsme  na zahradu zasadili další strom

       

      • se sadbou nám byli nápomocni i naši bývalí studenti  / děkujeme /

       

      • zakládáme kompostér

      Jaro na školní zahradě – pokračujeme s rekultivací zahrady !

      • úprava, oprava, broušení, tmelení a nátěr herních prvků
      • úprava zahradního terénu, srovnání nerovných ploch a jejich osetí trávou
      • rekultivace pěstitelské zóny
      • vytvoření nové plochy pro záhony a nových záhonů s palisádovými obrubníky / zahradní terén je poddajný pouze pod útokem krumpáče /
      • z darovaných spodních částí palet vznikly unikátní a zcela komfortní záhony
      • před jejich instalací paní učitelky dřeva odsponkovaly, obrousily, natřely lazurou, spojily
      • v závěru je zaplnily zeminou a osázely saláty a kedlubnami
      • a je to nádhera, kterou by obdivoval i Bořek Šikula

      Školní rok 2018 / 2019

      Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

      Co se již podařilo !

      • rekultivace trávníku
      • přesazení keřů z nevyhovujících ploch / popelnice /
      • výsadba nových keřů na ploše kolem plotu zevnitř i zvenku u parkoviště
      • doplnění smyslového chodníku o písek

       

      • oprava většiny herních prvků / pružinový koník se po  opravě v březnu vrátil zpět, aby v květnu znova omarodil / a v červnu byl opět uzdraven
      • průběžné dosazení dalších keřů
      • osázení truhlíků květinami
      • úprava vrbového iglů a vrbové zástěny
      • doplnění štěpky do vrbového iglů
      • příprava záhonů na novou sezónu
      • pravidelná údržba školní zahrady – sekání / OÚ /, pletí a jiné zahradnické úkony / zaměstnanci MŠ a děti /
      • oprava nabouraného plotu a sloupku / nevíme – kdy, kdo a proč /, ale opraveno v dubnu panem údržbářem
      • nátěr nových dřevěných špulek – sedací zahradní set nejenom do vrbového iglů
      • přivítat v našich ptačích budkách jejich první nájemníky
      • sklizeň výpěstků ze školní zahrady
      • 24.6. jsme se vydaly na nákup stromu, abychom vytvořily další stinnou plochu na školní zahradě
      • 25.6. jsme Sakuru burgundskou zasadily
      • v tentýž den, kdy byl zasazen nový strom, se u zahradní kuchyňky objevil další obyvatel školní zahrady

      Co plánujeme !

      • úprava záhonů v pěstitelské části –  příprava na relaxační zónu / postupně /
      • projekt „Voda“ – příprava plochy, kde by bylo možné sledovat v teplých měsících pohyb vody, v chladnějším období pohyb sypkého materiálu nebo míčků. V dubnu 2019  byl osloven pan truhlář, který během léta vytvoří novou pracovní plochu pro venkovní kuchyňku.

      Školní rok 2017 / 2018

      Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

      • pravidelná odborná kontrola paní zahradnicí z řad zákonných zástupců, která průběžně doplňuje živiny k rostlinám , keřům a trávníku a provádí odborný řez u keřů a stromů
      • výměna a doplnění nového pískoviště / bez maminky, dvou tatínku a jejich malých pomocníků, bychom písek složený na parkovišti rozhodně neměli v pískovišti tentýž den /
      • pořízení  2 nových sítí na pískoviště a jejich úprava na míru
      • sadba nových keřů a rostlin v areálu školní zahrady a u parkoviště MŠ – zastínění
      • sadba jedle u hlavního vstupu / ani zde bychom bez silných paží dědečků a tatínků toho mnoho nesvedli /
      • nákup a zavezení zeminy do chybějících míst v zahradě
      • založení a obnova nového trávníku v herní zóně /dobrovolná brigáda paní zahradnice, paní asistentky, pracovníků zajišťujících údržbu obce v letních měsících /
      • odstranění keřů a rostlin, které neodolali extrémně horkému létu
      • stavba, montáž a výroba zahradní kuchyňky pro děti – týmová práce dětí, rodičů a zaměstnanců školy
      • pravidelná údržba školní zahrady – sekání / OÚ /, pletí a jiné zahradnické úkony / zaměstnanci MŠ a děti /
      • sklizeň v pěstitelské části / děti, paní učitelky, paní asistentky, paní provozní /
      • oprava herních prvků