Školní zahrada

Školní rok 2020 / 2021

Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

 Jarní úpravy

 • péče o záhony, sběr výpěstků
 • instalace a montáž nového herního prvku „Stezka odvahy“

Podzimní úpravy

 • odstranění dřevěného oblouku, původně dendrofonu z důvodu hniloby dřeva / pomoc dvou tatínků ze třídy Motýlci – děkujeme /
 • objednávka nového herního prvku na vzniklý prostor po dendrofonu / částečně hrazeno ze sponzorského daru od rodiny ze třídy Včelky – děkujeme /
 • instalace prvku v březnu – odvíjí se podle klimatických podmínek

Plány na léto !

 • hrací věž se skluzavkou – oprava, brus, nová lazura, výměna proutěné střechy za střechu dřevěnou
 • výměna pružinových houpadel za nová a úprava terénu po odstranění původních herních prvků

Školní rok 2019 / 2020

Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

Proměny školní zahrady během léta !

 • renovace zahradní kuchyňky
 • nová vrátka vedoucí k Hmyzímu koutku aneb s lupou i bez lupy
 • renovace kruhové lavice
 • byl pořízen dětský zahradní nábytek

Nezahálíme ani na podzim !

 • všechny keře a stromy prošly řezem, střihem
 • založení levandulových záhonů
 • příprava prostor na relaxační zónu a zakládání nových záhonů
 • podzim přilákal na zahradu nového obyvatele
 • v rámci říjnového EVVO programu a projektu Den stromů jsme  na zahradu zasadili další strom

 

 • se sadbou nám byli nápomocni i naši bývalí studenti  / děkujeme /

 

 • zakládáme kompostér

Jaro na školní zahradě – pokračujeme s rekultivací zahrady !

 • úprava, oprava, broušení, tmelení a nátěr herních prvků
 • úprava zahradního terénu, srovnání nerovných ploch a jejich osetí trávou
 • rekultivace pěstitelské zóny
 • vytvoření nové plochy pro záhony a nových záhonů s palisádovými obrubníky / zahradní terén je poddajný pouze pod útokem krumpáče /
 • z darovaných spodních částí palet vznikly unikátní a zcela komfortní záhony
 • před jejich instalací paní učitelky dřeva odsponkovaly, obrousily, natřely lazurou, spojily
 • v závěru je zaplnily zeminou a osázely saláty a kedlubnami
 • a je to nádhera, kterou by obdivoval i Bořek Šikula

Školní rok 2018 / 2019

Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

Co se již podařilo !

 • rekultivace trávníku
 • přesazení keřů z nevyhovujících ploch / popelnice /
 • výsadba nových keřů na ploše kolem plotu zevnitř i zvenku u parkoviště
 • doplnění smyslového chodníku o písek

 

 • oprava většiny herních prvků / pružinový koník se po  opravě v březnu vrátil zpět, aby v květnu znova omarodil / a v červnu byl opět uzdraven
 • průběžné dosazení dalších keřů
 • osázení truhlíků květinami
 • úprava vrbového iglů a vrbové zástěny
 • doplnění štěpky do vrbového iglů
 • příprava záhonů na novou sezónu
 • pravidelná údržba školní zahrady – sekání / OÚ /, pletí a jiné zahradnické úkony / zaměstnanci MŠ a děti /
 • oprava nabouraného plotu a sloupku / nevíme – kdy, kdo a proč /, ale opraveno v dubnu panem údržbářem
 • nátěr nových dřevěných špulek – sedací zahradní set nejenom do vrbového iglů
 • přivítat v našich ptačích budkách jejich první nájemníky
 • sklizeň výpěstků ze školní zahrady
 • 24.6. jsme se vydaly na nákup stromu, abychom vytvořily další stinnou plochu na školní zahradě
 • 25.6. jsme Sakuru burgundskou zasadily
 • v tentýž den, kdy byl zasazen nový strom, se u zahradní kuchyňky objevil další obyvatel školní zahrady

Co plánujeme !

 • úprava záhonů v pěstitelské části –  příprava na relaxační zónu / postupně /
 • projekt „Voda“ – příprava plochy, kde by bylo možné sledovat v teplých měsících pohyb vody, v chladnějším období pohyb sypkého materiálu nebo míčků. V dubnu 2019  byl osloven pan truhlář, který během léta vytvoří novou pracovní plochu pro venkovní kuchyňku.

Školní rok 2017 / 2018

Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

 • pravidelná odborná kontrola paní zahradnicí z řad zákonných zástupců, která průběžně doplňuje živiny k rostlinám , keřům a trávníku a provádí odborný řez u keřů a stromů
 • výměna a doplnění nového pískoviště / bez maminky, dvou tatínku a jejich malých pomocníků, bychom písek složený na parkovišti rozhodně neměli v pískovišti tentýž den /
 • pořízení  2 nových sítí na pískoviště a jejich úprava na míru
 • sadba nových keřů a rostlin v areálu školní zahrady a u parkoviště MŠ – zastínění
 • sadba jedle u hlavního vstupu / ani zde bychom bez silných paží dědečků a tatínků toho mnoho nesvedli /
 • nákup a zavezení zeminy do chybějících míst v zahradě
 • založení a obnova nového trávníku v herní zóně /dobrovolná brigáda paní zahradnice, paní asistentky, pracovníků zajišťujících údržbu obce v letních měsících /
 • odstranění keřů a rostlin, které neodolali extrémně horkému létu
 • stavba, montáž a výroba zahradní kuchyňky pro děti – týmová práce dětí, rodičů a zaměstnanců školy
 • pravidelná údržba školní zahrady – sekání / OÚ /, pletí a jiné zahradnické úkony / zaměstnanci MŠ a děti /
 • sklizeň v pěstitelské části / děti, paní učitelky, paní asistentky, paní provozní /
 • oprava herních prvků