Školní zahrada

Školní rok 2021 / 2022

Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

LEDEN – BŘEZEN

 • projekt „Stojany na kola“ – příprava a úklid vhodného místa pro stojany na dětská kola, koloběžky, odrážedla – spolupráce s rodiči
 • výběr a nákup stojanů na kola

Stojany na kola v MŠ

Začátkem ledna tohoto roku jsem obdržela podnět z  rodičovských řad.

„Dobrý den paní ředitelko,
Chtěla jsem požádat o to, aby školka začala přemýšlet o nějaké možnosti umístění stojanu na kola, odrážedla a koloběžky pro děti. Řešila jsem to už s více rodiči a všechny by to uvítali. Existuje už docela dost projektů, které podporují takovéto nápady z hlediska ekologie, sportu atd., víte že ve Svojeticích jezdí pro děti i pár metrů autem. Tímto by se to mohlo omezit. Pokud by byla nějaká anketa, mohl by se pak vybrat i nějaký obnos, kdyby s tím většina rodičů souhlasila.“

Protože se jednalo o dobrý podnět, rozjela se akce : „Kam s ním ?“

Nejtěžším bodem v našem plánu se ukázalo vymezit prostor, kam se stojany. S  místem v průčelí mají problém hasiči, u branky se plánuje výhledově chodník / s tím spojeny změny parametrů zahrady /, u koloběžkové dráhy z hlediska bezpečnosti nic stát nemá. Nakonec se nám podařilo najít místo, se kterým nemá žádný kontrolní orgán problém. Je stranou a má i vlastní vstup.

V lednu byl vyvezen materiál, který tam být nemusel. V únoru byly pořízeny stojany. O březnovém víkendu je manžel paní učitelky Terezky namontoval  a v druhé polovině března maminka ze třídy Včelky pořídila a instalovala rákosovou zástěnu u plotu.

Zvoleno bylo nejjednodušší řešení, protože od září probíhají přípravy a zpracování projektu k revitalizaci školní zahrady. Projekt je vázán na dotace, které zatím nejsou vyhlášeny.

Co z toho vyplývá ?

 • místo parkoviště pro kola je označeno logem – parkoviště pro kola

 • parkoviště je za zahradním domečkem

 • prostor je uzavíratelný vrátky, tzn. nemusíme při pobytu na školní zahradě opakovaně řešit vypůjčení kola jiným dítětem

 • pokud by kol bylo víc než stojanů, lze ostatní kola postavit k plotu

  Komu je cykloparkoviště určeno ?

  • našim malým cyklistům, kteří si chtějí nechat školo zaparkované u školky

  Zabezpečení kol ?

  • v době příchodu a odchodu dětí, je areál zahrady odemčený, mimo příchod je uzamčený

  • pokud chcete kola malých cyklistů zabezpečit, opatřete je zámkem na kola

  • za kola škola nepřebírá odpovědnost

  PROSINEC

  • prezentace konceptu řešení zahrady MŠ –  Life4arch

  LISTOPAD

  • objednávka na zpracování návrhu revitalizace školní zahrady – schváleno 24. 11.  na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Svojetice

   ZÁŘÍ

   • první jednání se zahradním projektantem
   • ukázka areálu, seznámení s požadavky a potřebami školy

   SRPEN

   • předložení dokumentu  zřizovateli „Školní zahrada – strategické cíle 2021 – 2025“
   • příprava společného projektu

   ČERVENEC

   • příprava dokumentu „Školní zahrada – strategické cíle 2021 – 2025“

   Školní zahrada – strategické cíle pro rok 2021 – 2025

    

   Školní rok 2020 / 2021

   Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

    Jarní úpravy

   • péče o záhony, sběr výpěstků
   • instalace a montáž nového herního prvku „Stezka odvahy“

   Podzimní úpravy

   • odstranění dřevěného oblouku, původně dendrofonu z důvodu hniloby dřeva / pomoc dvou tatínků ze třídy Motýlci – děkujeme /
   • objednávka nového herního prvku na vzniklý prostor po dendrofonu / částečně hrazeno ze sponzorského daru od rodiny ze třídy Včelky – děkujeme /
   • instalace prvku v březnu – odvíjí se podle klimatických podmínek

   Plány na léto !

   • hrací věž se skluzavkou – oprava, brus, nová lazura, výměna proutěné střechy za střechu dřevěnou
   • výměna pružinových houpadel za nová a úprava terénu po odstranění původních herních prvků

   Školní rok 2019 / 2020

   Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

   Proměny školní zahrady během léta !

   • renovace zahradní kuchyňky
   • nová vrátka vedoucí k Hmyzímu koutku aneb s lupou i bez lupy
   • renovace kruhové lavice
   • byl pořízen dětský zahradní nábytek

   Nezahálíme ani na podzim !

   • všechny keře a stromy prošly řezem, střihem
   • založení levandulových záhonů
   • příprava prostor na relaxační zónu a zakládání nových záhonů
   • podzim přilákal na zahradu nového obyvatele
   • v rámci říjnového EVVO programu a projektu Den stromů jsme  na zahradu zasadili další strom

    

   • se sadbou nám byli nápomocni i naši bývalí studenti  / děkujeme /

    

   • zakládáme kompostér

   Jaro na školní zahradě – pokračujeme s rekultivací zahrady !

   • úprava, oprava, broušení, tmelení a nátěr herních prvků
   • úprava zahradního terénu, srovnání nerovných ploch a jejich osetí trávou
   • rekultivace pěstitelské zóny
   • vytvoření nové plochy pro záhony a nových záhonů s palisádovými obrubníky / zahradní terén je poddajný pouze pod útokem krumpáče /
   • z darovaných spodních částí palet vznikly unikátní a zcela komfortní záhony
   • před jejich instalací paní učitelky dřeva odsponkovaly, obrousily, natřely lazurou, spojily
   • v závěru je zaplnily zeminou a osázely saláty a kedlubnami
   • a je to nádhera, kterou by obdivoval i Bořek Šikula

   Školní rok 2018 / 2019

   Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

   Co se již podařilo !

   • rekultivace trávníku
   • přesazení keřů z nevyhovujících ploch / popelnice /
   • výsadba nových keřů na ploše kolem plotu zevnitř i zvenku u parkoviště
   • doplnění smyslového chodníku o písek

    

   • oprava většiny herních prvků / pružinový koník se po  opravě v březnu vrátil zpět, aby v květnu znova omarodil / a v červnu byl opět uzdraven
   • průběžné dosazení dalších keřů
   • osázení truhlíků květinami
   • úprava vrbového iglů a vrbové zástěny
   • doplnění štěpky do vrbového iglů
   • příprava záhonů na novou sezónu
   • pravidelná údržba školní zahrady – sekání / OÚ /, pletí a jiné zahradnické úkony / zaměstnanci MŠ a děti /
   • oprava nabouraného plotu a sloupku / nevíme – kdy, kdo a proč /, ale opraveno v dubnu panem údržbářem
   • nátěr nových dřevěných špulek – sedací zahradní set nejenom do vrbového iglů
   • přivítat v našich ptačích budkách jejich první nájemníky
   • sklizeň výpěstků ze školní zahrady
   • 24.6. jsme se vydaly na nákup stromu, abychom vytvořily další stinnou plochu na školní zahradě
   • 25.6. jsme Sakuru burgundskou zasadily
   • v tentýž den, kdy byl zasazen nový strom, se u zahradní kuchyňky objevil další obyvatel školní zahrady

   Co plánujeme !

   • úprava záhonů v pěstitelské části –  příprava na relaxační zónu / postupně /
   • projekt „Voda“ – příprava plochy, kde by bylo možné sledovat v teplých měsících pohyb vody, v chladnějším období pohyb sypkého materiálu nebo míčků. V dubnu 2019  byl osloven pan truhlář, který během léta vytvoří novou pracovní plochu pro venkovní kuchyňku.

   Školní rok 2017 / 2018

   Přehled činností a aktivit probíhajících na školní zahradě

   • pravidelná odborná kontrola paní zahradnicí z řad zákonných zástupců, která průběžně doplňuje živiny k rostlinám , keřům a trávníku a provádí odborný řez u keřů a stromů
   • výměna a doplnění nového pískoviště / bez maminky, dvou tatínku a jejich malých pomocníků, bychom písek složený na parkovišti rozhodně neměli v pískovišti tentýž den /
   • pořízení  2 nových sítí na pískoviště a jejich úprava na míru
   • sadba nových keřů a rostlin v areálu školní zahrady a u parkoviště MŠ – zastínění
   • sadba jedle u hlavního vstupu / ani zde bychom bez silných paží dědečků a tatínků toho mnoho nesvedli /
   • nákup a zavezení zeminy do chybějících míst v zahradě
   • založení a obnova nového trávníku v herní zóně /dobrovolná brigáda paní zahradnice, paní asistentky, pracovníků zajišťujících údržbu obce v letních měsících /
   • odstranění keřů a rostlin, které neodolali extrémně horkému létu
   • stavba, montáž a výroba zahradní kuchyňky pro děti – týmová práce dětí, rodičů a zaměstnanců školy
   • pravidelná údržba školní zahrady – sekání / OÚ /, pletí a jiné zahradnické úkony / zaměstnanci MŠ a děti /
   • sklizeň v pěstitelské části / děti, paní učitelky, paní asistentky, paní provozní /
   • oprava herních prvků