Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat o zásadních změnách, ke kterým od 1. 9. 2022 dochází.

———————————————————————————

Změna výše měsíční úplaty za vzdělávání na školní rok 2022 / 2023 :  1 043,- Kč

Úplata za vzdělávání 2022-2023 – pokyn ředitelky

———————————————————————————

Změna výše platby za stravné na školní rok 2022 / 2023 :

INFORMACE PRO RODIČE platba stravné 2022-2023

——————————————————————————–

Prodloužení doby provozu na školní rok 2022 / 2023 :  6: 30h  – 17: 00h

——————————————————————————–

Aplikace Lyfle – zákonným zástupcům nově přijatých dětí byly dnes rozeslány aktivační emaily. U dvou případů se nepodařilo z technických důvodů emaily odeslat. Na odstranění problému a řešení obtíží již s administrátorem a technickou podporou pracujeme.

———————————————————————————

Další informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy a v aplikaci Lyfle.

Přeji klidné dny

Sylva Miškovská – ředitelka školy