Školné od 1. 9.  2023  – platba do 15. dne v daném měsíci – 1 005,- Kč

Školné neplatí předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

Více informací v sekci Mateřská škola – školné.

————————————————————–

Stravné od 1. 9. 2023  – první platba zálohy na stravné je do 25.8. ,

dále pak do 25.9. , 25.10. ,25.11., 25.12. ,25.1. , 25.2. , 25.3. ,25.4. ,25.5.

Výše měsíční zálohy stravného činí pro děti

: do 6 let 1 342,- Kč

: 7 – 10 let 1 408,- Kč / Děti, které dovrší k 31. 8. šesti let – odklad školní docházky.

Více informací v sekcí Školní jídelna.

—————————————————————-