Vážení a milí rodiče,

dovoluji si Vás oslovit s informacemi k provozu školy, které nám dnes byly zaslány.

Pokusila jsem se z mnohastránkových literárních děl z MZČR a MŠMT vybrat to nejpodstatnější,

přesto se mohlo stát, že není vše srozumitelné.

Nebojte se, ptejte se, pokusím se odpovědi dohledat.

 

Je nám líto, že zatím nemůžeme přivítat všechny děti v provozu. Doufáme, že se dočkáme v další fázi rozvolnění.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021

v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. Homogenita tříd a skupin je povinná. Vstup třetích osob do prostoru školy nebo školského

zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech.

 

Co to bude znamenat u nás ve školce ?

 • Předškoláci budou rozděleni do 2 tříd – Včelky a Motýlci.
 • Rozdělení dětí proběhlo po domluvě s paní učitelkami tak, abychom zachovaly kamarádské vazby. GDPR – nemohu Vám zasílat seznamy dětí. Paní učitelky Vám individuálně zašlou email.
 • Děti nesmíme spojovat. V provozu budou obě třídy od 7h do 17h.
 • Děti ve školkách nemusí mít roušky ani respirátory.
 • Vstup třetí osoby do budovy školy / tedy i rodič / bude možný pouze v den testování do prostor tomu určených – tělocvična školy – vchod do levého křídla budovy. Dále děti převede do šaten personál školy.
 • V den, kdy se netestuje pouze zazvoníte na třídu a personál školy Vás zastoupí v šatně, jak při příchodu, tak odchodu ze školky. Když budeme na zahradě, vyzvednete si děti venku, jak jste zvyklí.

 

Ministerstvo zdravotnictví ukládá mimořádné opatření povinnosti testovat děti od 12. 4. 2021 antigenními testy. Preventivní antigenní test se bude provádět s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu budou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy bude provádět bezprostředně po příchodu do školy za asistence zákonných zástupců. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Co to bude znamenat u nás ve školce ?

 • Testovací dny budou určeny pondělí a čtvrtek v tělocvičně školy.
 • Když nebudete přítomni v uvedený den, testování proběhne den následující.
 • Rodiče v den testování musejí počítat s časovou prodlevou 15 – 20 min. Test budete s dítětem absolvovat Vy, aby byly děti v co nejmenším stresu. Počkáte na výsledek, který máme povinnost zaznamenat.
 • Co následuje v případě pozitivity testu zasílám v příloze z MŠMT k pročtení. Naleznete zde i video k testování. Proklikávejte se odkazy z MŠMT, je tam docela dost užitečných informací, které celé nevypisuji, ale poskytne odpovědi na Vaše otázky.
 • Důležité !!! Kdo a za jakých podmínek se nemusí testovat !!!
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit / potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp./.
 • Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 

INFORMACE PRO RODIČE IZS

Dětem integrovaného záchranného systému ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky umožněna osobní přítomnost na vzdělávání

v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách pouze pro vybrané skupiny dětí. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnance bezpečnostních sborů
 • příslušníky ozbrojených sil
 • zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnance Úřadu práce České republiky
 • zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnance Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Na děti IZS / pokud nejsou předškoláci / se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

CO OD VÁS BUDEME POTŘEBOVAT ?

 • Obrnit se trpělivostí.
 • Nahlásit docházku dítěte / zda za uvedených podmínek nastoupíte do provozu / na email ředitelky školy : skolka@svojetice.czTýká se předškoláků i rodičů IZS.
 • Docházku mi, prosím, nahlaste do čtvrtka 8.4. do 18 h, protože musíme v pátek objednat suroviny do kuchyně.
 • Kdo má potvrzení o prodělaném onemocnění / kdo nemusí na testy /, zašlete na email ředitelky školky : skolka@svojetice.cz – potvrzení / scan, screenshot … /, ušetříme si vzájemně spoustu času a já do záznamu uvedu platnost, jak dlouho se Vašeho dítěte testování netýká.
  Když zvládnete poslat do neděle ráno 11.4. , budu ráda.
 • V případě jakýkoliv zdravotních obtíží do školky NE !!!
 • Odhlášky stravného probíhají v klasickém režimu.

priloha_892355161_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

priloha_892355161_0_testovani diagram

priloha_892355161_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

S pozdravem a přáním klidných dnů

 

Sylva Miškovská – ředitelka školy