Vážení rodiče,
od pondělí 3. 5. 2021 se opět otevírá mateřská škola pro všechny děti.

Provozní doba zůstává nezměněná od 7 – 17 hodin.

Děti se budou scházet ve svých kmenových třídách. Pro děti žádná omezení neplatí.

Pro všechny věkové skupiny dětí : bez povinnosti testování dětí , bez nošení roušek


Rodiče při pobytu v prostorách školy – prosím o spolupráci – do MŠ chodí pro dítě jen jedna osoba, vždy si při vstupu do MŠ dezinfikuje ruce a nosí respirátor. V šatnách dodržovat co nejvíce rozestupy, neshlukovat se a co nejrychleji opustit areál MŠ.

Až budu vědět konkrétní informace z MŠMT, ihned Vám je napíši na stránky. Nyní reaguji na tiskovou konferenci.

Děkuji za trpělivost a pochopení, obzvlášť dětem za odvahu, kterou prokázaly při povinném testování a to hned 2x týdně.

Dne 29. 04. 2021

Sylva Miškovská – ředitelka školy

priloha_901682016_0_Informace pro školy a školská zařízení_změny ke 3. 5_final