VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

2023 / 2024

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU MŠ

PROVOZ MŠ : 6:30h – 17h

PŘÍCHOD DO MŠ : 6:30h – 8:30h

Děti se od 6:30h – 7:15h scházejí ve třídě Včelky.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ :

po obědě : 12:15h – 12:45h

odpoledne : 15h – 17h

Od 15: 45h se třída Berušky rozchází ve třídě Motýlci,

od 16: 15h i třída Včelky.

Děkujeme za dodržování režimu školy. Narušování časů dostává do nepohody především děti, které si nestihnou ráno pohrát nebo v poledne sníst oběd.

INFORMACE K 4.9.2023

  • První den se děti scházejí ve svých kmenových třídách.

  • Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno ve vestibulu školy.

  • Adaptační režim si dohodnete ve svých třídách.

INFORMAČNÍ SCHŮZKY

4.9.2023 v 16:00h na třídách Berušky a Včelky

7.9.2023 v 16:00h ve třídě Motýlci

Prosíme bez účasti dětí ( pokud to bude možné ).

Veškeré informace průběžně sledujte na nástěnkách jednotlivých tříd,

na webu školy, důležitá oznámení zasíláme též do aplikace LYFLE.