VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE  2021 / 2022

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU MŠ

————————–

PROVOZ MŠ : 7h – 17h

PŘÍCHOD DO MŠ : 7h – 8:30h

Děti se od 7h – 7:30h scházejí ve třídě Včelky.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ : po obědě : 12:15h – 12:45h

                                                       odpoledne : 15h – 17h

Od 15: 45h se třída Berušky rozchází ve třídě Motýlci, od 16: 15h i třída Včelky.

Děkujeme za dodržování režimu školy.

Narušování časů dostává do nepohody především děti,

které si nestihnou ráno pohrát nebo v poledne sníst oběd.

————————-

INFORMACE K 1.9.2021

První den se děti scházejí ve svých kmenových třídách.

Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno ve vestibulu školy.

Adaptační režim si dohodnete ve svých třídách.

————————-

INFORMAČNÍ SCHŮZKY

1.9.2021 v 16:00h na třídách

Prosíme bez účasti dětí ( pokud to bude možné ).

Veškeré informace průběžně sledujte na nástěnkách jednotlivých tříd, na webu školy, důležitá oznámení zasíláme též do aplikace LYFLE.

Vzhledem k stále měnící se epidemiologické situaci a nařízením z MZČR může dojít k úpravám, o kterých budete na stránkách školy informováni.