VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE  2022 / 2023

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU MŠ

————————–

PROVOZ MŠ : 6:30h – 17h

PŘÍCHOD DO MŠ : 6:30h – 8:30h

Děti se od 6:30h – 7:15h scházejí ve třídě Včelky.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ : po obědě : 12:15h – 12:45h

                                               odpoledne : 15h – 17h

Od 15: 45h se třída Berušky rozchází ve třídě Motýlci, od 16: 15h i třída Včelky.

Děkujeme za dodržování režimu školy.

Narušování časů dostává do nepohody především děti,

které si nestihnou ráno pohrát nebo v poledne sníst oběd.

————————-

INFORMACE K 1. 9. 2022

První den se děti scházejí ve svých kmenových třídách.

Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno ve vestibulu školy.

Adaptační režim si dohodnete ve svých třídách.

————————-

INFORMAČNÍ SCHŮZKY

1. 9. 2022 v 16:00h na třídách

Prosíme bez účasti dětí ( pokud to bude možné ).

Veškeré informace průběžně sledujte na nástěnkách jednotlivých tříd, na webu školy, důležitá oznámení zasíláme též do aplikace LYFLE.