Vážení rodiče,
dnes 22. 11. jsme se dozvěděli, že ve třídě Včelky bylo u jednoho z dětí potvrzeno onemocnění COVID-19.

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Středočeského kraje budeme postupovat následovně:

Děti mají karanténu 7 dní , tzn. že nebudou chodit do mateřské školy. Jedná se pouze o děti, které byly ve třídě Včelky dne 18. 11. – 19. 11. 2021. Děti, které tyto dny chyběly, mohou v docházce pokračovat normálně.
Informace z KHS přijdou / těm, kterých se to týká / na email.

Prosím všechny, pokud budete u dětí i z jiných tříd pozorovat jakékoliv příznaky, kontaktujte svého dětského lékaře.

Děkuji za spolupráci
Sylva Miškovská – ředitelka školy