Vážení rodiče,
dnes jsme se dozvěděli, že ve třídě Berušky bylo u jednoho z dětí potvrzeno onemocnění COVID-19.

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice  Středočeského kraje budeme postupovat následovně:

Děti mají do 20.10. 2021 karanténu, tzn. že nebudou chodit do mateřské školy. Jedná se pouze o děti, které byly ve třídě Berušky dne 4. 10. – 6. 10. 2021. Děti, které tyto dny chyběly, mohou v docházce pokračovat normálně.

Prosím všechny, pokud budete u dětí i z jiných tříd pozorovat jakékoliv příznaky, kontaktujte svého dětského lékaře.

Děkuji za spolupráci
Sylva Miškovská – ředitelka školy