Logopedická depistáž 13. 9.

musela být z důvodu nemoci paní logopedky

ZRUŠENA

Peníze Vám paní učitelky na třídách vrátí.

O novém termínu začneme jednat, až ve chvíli, kdy bude paní logopedka zcela zdráva.

Děkuji za pochopení

Sylva Miškovská