LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ

11. 9. 2023

8 – 12h

Zájem o logopedickou depistáž, vedenou školním logopedem Mgr. Zuzanou Hauzarovou, 

napište do seznamů u paní učitelek na třídě.

Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou, neboť jej vykonává školní logoped, který nespadá do této kategorie.

Cena vyšetření je 100,- Kč včetně stručné písemné zprávy k rukám rodičů.

Zpráva bude vypracována během 21 dní.

Platbu za logopedickou depistáž uhraďte ve svých třídách.