LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ  –  5. 9. 2022 – dopoledne

Zájem o logopedickou depistáž, vedenou školním logopedem Mgr. Zuzanou Hauzarovou, napište do seznamů u paní učitelek.

Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou, neboť jej vykonává školní logoped, který nespadá do této kategorie.

Cena vyšetření je 100,- Kč včetně stručné písemné zprávy k rukám rodičů.

Zpráva bude vypracována během 21 dní.

Platbu za logopedickou depistáž uhraďte ve svých třídách.