Vážení rodiče,

připravili jsme online besedu  TÁTA – VZOR PRO SYNA I DCERU s Petrem Suchým, který se uskuteční online 13. října 2021 od 17.00 do 19.00 hodin.

Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu na:  map@ricany.cz

Anotace setkání:

Seminář se zaměřuje na vyjasnění role otce v současné době. Ukazuje, jak se změnilo v současné době „blahobytu“ poslání rodiny a jaké potřeby vyvstávají na povrch.

Základní rolí je role živitele, kterou dnes není tak těžké naplnit. Na rozdíl od socialismu další role opraváře a řidiče už není tak stěžejní. Podstatnými rolemi se ale stává role partnera a aktivního táty. Na to však muži nebyli systematicky připravováni. Na rozdíl od žen, které o roli matky uvažují od mládí a jsou na ni dlouhodobě připravovány, se muži o otcovství a partnerství dozvídají pouze z omezených zdrojů a nevěnují tomu pozornost, často dokud není pozdě. Nelze se pak divit, že se jim v těchto rolích nedaří. Na semináři se soustředíme na roli otce. Ukážeme si, proč je role otce klíčová pro zdravý vývoj zejména kluků, ale i děvčat.

Potřeby dětí v tomto směru jsou jasné, jen současná genderově vyvážená doba trochu zastiňuje desetitisíce let přirozeného vývoje a buduje iluzi, že každý zvládne všechno. Je vhodné vysvětlit rozdíly mezi mužským a ženským archetypem a potvrdit si, že jejich spolubytí a spolupráce je nejlepším přirozeným algoritmem pro přežití lidského rodu. V prostředí rodiny děti automaticky nasávají všechny možné prvky chování, které budou později uplatňovat a je jen na nás jakou cestu a kam jim ukazujeme. Proto je nutné aktivizovat otce i matky k pochopení jejich role ve výchově dětí a umožnit jim tak převzít větší díl odpovědnosti.

Cílem online odborné besedy je zapojení rodičů, prarodičů a pedagogů MŠ a ZŠ do problematiky výchovy dětí se zaměřením na roli otce.

Těšíme se na vás!

S přátelským pozdravem

Tým MAP Říčany