Rozhodnutí o přijetí zápis prosinec 2023

Postup správního řádu prosinec 2023

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU MŠ

PROVOZ MŠ : 6:30h – 17h

PŘÍCHOD DO MŠ : 6:30h – 8:30h

Děti se od 6:30h – 7:00h scházejí ve třídě Včelky.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ :

po obědě : 12:15h – 12:45h

odpoledne : 15h – 17h

Od 16: 00h se třída Vážky rozchází ve třídě Včelky, od 16:30h ve třídě Motýlci

od 16: 15h i třída Včelky.

Děkujeme za dodržování režimu školy. Narušování časů dostává do nepohody především děti, které si nestihnou ráno pohrát nebo v poledne sníst oběd.

INFORMACE K 2.1.2024

  • První den se děti ze třídy Vážky scházejí ve své kmenové třídě.

  • Adaptační režim si dohodnete ve své třídě.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

2.1.2024 v 16:00h ve třídě Vážky

Prosíme bez účasti dětí ( pokud to bude možné ).

Veškeré informace průběžně sledujte na nástěnce u třídy, na webu školy, důležitá oznámení zasíláme též do aplikace LYFLE. Přístup do aplikace Vám bude zprostředkován v týdnu 12. 12. – 15. 12.

Paní učitelky Vám předají informace k nástupu / co s sebou do školky … /

——————————————————–

Způsob odhlašování ze stravování

Omlouvání dětí ze stravování nejpozději do 7,30 hodin téhož dne !!!

V aplikaci Lyfle, telefonicky nebo sms na telefonní číslo : 731 666 898  ( školní jídelna ). Více informací naleznete v sekci „Školní jídelna“.

———————————————————

Informace k platbám za školné a stravné

Školné od 1. 9.  2023  – platba do 15. dne v daném měsíci – 1 005,- Kč

Školné neplatí předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

Více informací v sekci Mateřská škola – školné.

————————————————————–

Stravné od 1. 9. 2023  – první platba zálohy na stravné je do 25.8. ,

dále pak do 25.9. , 25.10. ,25.11., 25.12. ,25.1. , 25.2. , 25.3. ,25.4. ,25.5.

Výše měsíční zálohy stravného činí pro děti

: do 6 let 1 342,- Kč

: 7 – 10 let 1 408,- Kč / Děti, které dovrší k 31. 8. šesti let – odklad školní docházky.

Více informací v sekcí Školní jídelna.

—————————————————————