VÝLET PLANETÁRIUM PRAHA – úterý 22. 3. 2022

/ akce určena pro třídy Berušky a Motýlci /

  • Děti se sejdou v MŠ do 7:50 h. Plánovaný odjezd v 8 :30h.

  • Svačina bude v MŠ a na pozdní oběd se vrátíme zpět.

  • Předpokládaný návrat + oběd v MŠ cca 13h.

  • Děti, které půjdou po obědě vyzvedávejte kolem 13h.

  • Za případné zpoždění se omlouváme / průjezdnost Prahou /.

  • S sebou děti nepotřebují nic. Paní učitelky dětem povezou pití a malou svačinku.

  • Cena : / vstupné + autobus / hrazeno z kulturního fondu