V pátek 6. 1. 2023 vystoupily děti z naší školky na „Večeru tříkrálovém“, který se konal na hrázi u rybníka.
Děti byly úžasné 😍 krásně zazpívaly “My Tři králové jdeme k vám…” a přednesly básničku “Tři králové”.
Poděkování dětem, rodičům a paní učitelkám za účast a prezentaci školy.