Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat o bezpečnostních opatřeních, ke kterým jsme přistoupili
v rámci probíhající rekonstrukce komunikace u MŠ.
V příloze naleznete nastavená opatření pro pobyt na školní zahradě.

Níže odkaz na stránky OÚ Svojetice :
https://svojetice.cz/informace-rekonstrukce-komunikace-v-pruhonu-lounovicka/

Děkuji za spolupráci.
Sylva Miškovská – ředitelka školy

Pokyn ředitele školy při rekonstrukci chodníků