Kdy : 13.6. 2022 (pondělí)

Odjezd : 8:45 hodin z MŠ

Sraz v MŠ : 8 hodin , svačina bude v MŠ

Návrat : cca 12 hodin

S sebou : batůžek , lahvička s pitím se šroubovacím uzávěrem

( Výlet je hrazen z kulturního fondu)