Informace k zápisu pro školní rok 2022 / 2023 + informace k zvláštnímu zápisu pro děti UA

naleznete v sekci Mateřská škola – Zápis do školky.